TAAŞŞUK-I TAL’AT VE FITNAT ROMANI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 360-381
Year-Number: 2018-16

Abstract

Şemsettin Sami, Tanzimat Dönemi edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Osmanlı toplumundaki değişmelere akılcı bir pencereden bakan Şemsettin Sami, düşüncelerini Türk edebiyatının ilk romanı Taaşşuk-ı Tal’at ve Fıtnat’a yansıtır. O, bu eserinde öncelikle, değişen Osmanlı toplumunda bireyin karşılaştığı sorunları tek başına çözmesinin ve hayatı üzerine kararlar alabilmesinin üzerinde durur. Yazar, evlilik bağlamında genç yaşta evlilik, görücü usulü, evlenecek kişilerin eşit statüde olması, sabır, nikâh şekli, birbirini seven gençlerin ayrılmaması, çiftler arasında yaş farkı hakkında düşüncelerini ifade eder. Erkek egemen toplumda kadının durumunu ele alırken eğitim çerçevesinde karma eğitime, kız çocuklarının gidebileceği okulların olmamasına, eğitimin toplumdaki değerine, çocuk yetiştirmeye, Arap harflerinin kullanımına yönelik düşüncelerini ifade eder. Bunların yanında romanda yazar, batıl inançlara, masallara, tabiata ve esarete dair kanaatlerini belirtir.

Keywords

Abstract

Şemsettin Sami is one of the important names of Tanzimat period literature. Semsettin Sami who looks at the changes in the Ottoman society from a rational window, reflects his thoughts on the first novel of Turkish literature, Taaşşuk-ı Talat and Fıtnat. In this work, he first focuses on the individual solving the problems that he/she faces in the changing Ottoman society and making decisions about his/her life. In the context of marriage, the author expresses his thoughts about marriage at a young age, arranged marriage, equal status of married persons, patience in a marriage, marriage-style, separation of young people who love each other, and age differences among couples. In male-dominated society, while the writer is dealing with the situation of the woman, he expresses his thoughts about co-education, the problem that girls do not have schools to go, the value of education in the society, raising a child and using Arabic letters. Beside these, the writer of the novel states his opinions about nature, slavery, superstitions and fairy tales,

Keywords