OSMANLI HANEDAN MENSUPLARINDAN GERİYE KALANLAR

Author:

Number of pages: 350-359
Year-Number: 2018-16

Abstract

Osmanlı hanedanı, bir devletin yöneticilerinin üyeleri olarak hep merak edilmiştir. İzleri Osmanlı Devletinin çeşitli vesilelerle tuttuğu çeşitli kayıtlardan da takip etmek mümkündür. Bunlardan biri de bu çalışma için incelenen D. 00069.0001.00 künyeli defterdir. Defter 1782 ve 1803 tarihlerini kapsamaktadır. Bu defterde iki şehzade, dört sultan ve bir padişahın ölümünden sonra geriye kalan bazı eşyalarının Enderûn Hazinesi’ne aktarılması sırasında oluşmuş kayıt bulunmaktadır. Bahsi geçen yedi kişinin Enderûn Hazinesi kayıt defterine işlenen eşyaları arasında günlük hayata dair pek çok unsura rastlanmıştır. Bunlar ev eşyalarından giyim kuşama, at koşum aletlerinden silahlara, mücevherlerden kişisel bakım eşyalarına kadar pek çok alanı içermektedir. Bunların yanında Sultan I. Abdülhamit’in mühürlerinin de kaydı mevcuttur.. Bu veriler sayesinde 18. yüzyılın sonlarında Osmanlı hanedan mensuplarının giyim unsurları, evlerinin içi, evlerde kullanılan eşyalar, bu eşyalarda kullanılan malzemeler, madenler, mücevherler hakkında fikir sahibi olunması amaçlanmaktadır. Bu veriler sayesinde her zaman gizemini korumuş olan hanedan mensuplarının özel hayatlarındaki bazı unsurlara ulaşılmaya çalışılmış olacaktır

Keywords

Abstract

The Ottoman dynasty was always wondered as a member of the administrators of a state. It is also possible to trace these traces from various records of the Ottoman State in various ways. One of them is the D. 00069.0001.00 notebook which is examined for this study. The notebook covers the dates of 1782 and 1803. In this book there are records of two princes, four sultans and some of the remains left after the death of a sultan during the transfer to the Treasury of the Enderûn. There are many elements of everyday life among the goods that are processed in the book of Enderûn Treasures of the seven people who have the money. They range from household goods to clothing, horse harnesses to weapons, jewelery to personal care items. Besides these, the seals of Sultan Abdulhamit I are also recorded.. Therefore, it will not be evaluated in terms of price and luxury in the study. Thanks to this data, it is aimed to have an idea about the clothing elements of the Ottoman dynasties in the late 18th century, the inside of their houses, the goods used in the houses, the materials used in these goods, mines and jewelery. Thanks to this data, some elements of the private life of dynasties who have always protected the mystery have been tried to be reached.

Keywords