AHMET CEVDET PAŞA VE TÜRK DİLİNE KATKILARI

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 450-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ahmet Cevdet Paşa, XIX.yy’da, Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yetişmiş olan ender şahsiyetlerden biridir. Hukukçu, tarihçi, sosyolog, dil âlimi olarak birçok yönü vardır. Hayatı boyunca araştırma yapmış, okumuş ve bundan hiç bıkmamıştır. Hayatının sonuna kadar kendini hem dine hem ilme hem de millete adamıştır. Beş defa adliye, üç defa eğitim, iki defa vakıflar, bir defa içişleri ve bir defa da ticaret ve ziraat bakanlığı yapmış bir devlet adamıdır. Onun zamanında hazırlanan kanunların ve kurulan kurumların çoğunluğunda katkısı bulunmaktadır. İslam hukuku alanında baş yapıt olan “Mecelle”yi yazmıştır. Osmanlı Tarihini kapsamlı olarak anlatan 12 ciltlik “Tarih-i Cevdet” isimli eserin sahibidir. Türk diline en önemli katkısı da Türkiye Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı olarak kabul edilen “Kavâ’id-i Osmâniyye”yi yazmış olmasıdır.

Keywords

Abstract

Ahmet Cevdet Pasha is one of the rare personalities of the Ottoman Empire which was trained in the last years, XIXth century, of the Ottoman Empire. He has many expertise as lawyer, historian, sociologist, language professor. He studied, read, and never bored of life. Until the end of his life, he is devoted to both religion and science, as well as the nation. He is a statesman who has served as minister of justice (five times), minister of education (three times), minister of foundations (twice), minister of internal affairs and once a minister of trade and agriculture. He has contributed to the laws of his time and to the majority of institutions established. He wrote “Mecelle”, a masterpiece in the field of Islamic law. Ahmet Cevdet Pasha is the owner of the 12-volume work named “Tarih-i Cevdet”, which extensively describes the history of the Ottoman Empire. His most important contribution to the Turkish language is that he wrote “Kavâ'id-i Osmâniyye”, which is regarded as the first grammar book of Turkey’s Turkish.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics