DİNİ DANIŞMA VE REHBERLİĞİN KAPSAMI, SINIRLARI, GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Din Eğitimi, Din Psikolojisi
Number of pages: 200-215
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı ülkemizde yeni bir alan olan dini danışma ve rehberliğin mahiyetini, kapsamını, ülkemiz ve diğer ülkelerde ortaya çıkışını ve yayılmasını inceleyerek dini rehberlik ve danışmanlığı gerektiren gelişmeleri ve bu alanın temellerini ortaya koyabilmektir. Araştırmada veri toplama yöntemi olarak nitel araştırma yöntemlerinden belgesel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla ilgili tez, makale, kitap, araştırma vb. kaynaklara ulaşılarak alan yazın taraması yapılmıştır. Elde edilen veriler incelenerek sistematik bir biçimde bir araya getirilmiştir. Yapılan değerlendirmelerde doğumundan itibaren sürekli gelişim halinde olan insanın gelişim sürecini en iyi biçimde tamamlayabilmesi, sahip olduğu potansiyeli en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi ve yaşadığı topluma etkin bir biçimde uyum sağlayabilmesi için her konuda rehberliğe ihtiyacı olduğu; bireyin dünyaya bakış açısını, duygu ve düşüncelerini, davranışlarını başkalarıyla iletişimini önemli ölçüde etkileyen inanç konusunda da rehberlik ihtiyacının kaçınılmaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Hızla değişen dünyamızda bireylerin bu ihtiyaçlarını yeterli ölçüde karşılayabilmek için dini rehberlik ve danışmanlık ile ilgili çalışmaların arttırılması ve uygulamaların yaygınlaşması önemlidir.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to review the nature, scope, occurance and expansion of religious counseling and guidance, in our country and other countries, which is a new area in our country and to reveal the developments that require religious consultation and guidance and its basics. Documentational scaninng method among qualitative research methods is used in the research as data collection method. Related sources; thesis, article, book, research etc. are gathered to scan for the research. Reached data is reviewed and allocated in a systematic way. Reviews show that guidance is required for the ability of a human to continue and complete his/her development successfully since the birth, to realize his/her potential and to fit the society he/she lives in efficiently:so he/she inevitable and importantly needs a guidance of faith about a world view, emotions, thoughts, behavior and communication with others as an individual. To meet such needs in this developing world, it is important to increase and expand the researches and applications for religious guidance and counseling.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics