AĞRI’NIN NAKŞİBENDÎ-HÂLİDÎ ŞEYHLERİNDEN MOLLA MUHAMMED KASORÎ VE KASOR MEDRESESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Tasavvuf
Number of pages: 43-53
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ağrı, Osmanlı döneminde Bayazıt Sancağından devraldığı ilim, kültür ve tasavvuf mirasını, Cumhuriyet döneminde de devam ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Ahmed-i Hânî ile başlayan ilim ve tasavvuf geleneği, Seyyid Abdurrahim Arvâsî, Molla Muhammed Celâlî, Şeyh Abdülbari Küfrevî, Halife Yûsuf ile devam etmiştir. Son dönem Ağrı’da yetişmiş âlim ve mutasavvıflar içinde toplumun teveccühüne mazhar olan şahsiyetlerin başında Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Molla Muhammed Kasorî gelmektedir. Molla Muhammed Kasorî’nin Kasor köyünde kurduğu medrese Ağrı’da Şark Medrese geleneğini yaşatan etkin ilim irfan merkezlerinden biri olmuştur. Bu makalede Ağrı’nın ilim irfan hayatında derin izler bırakan Molla Muhammed Kasorî ve Kasor Medresesini ele alacağız.

Keywords

Abstract

Agri succeeded to continue the knowledge, culture and mystic inheritance inherited from Bayazıd Sanjak during the Ottoman period to the Republican period. The tradition of science and Sufism that had started with Ahmed-i Khanî, and continued with Sayyid Abdurrahim Arwasî, Mullah Muhammed Jalalî, Sheikh Abdulbari Kufrawî and Khalifa Yusuf. Among the scholars and Sufis who grew up in the last period in Agri, Mullah Muhammed Kasorî, one of the Naqshbandî-Khalidî sheikhs, is the head of the personalities who have been the beneficiaries of the community. The madrasah founded by Mullah Muhammed Kasorî in Kasor village became one of the centers of effective science and lore which kept the tradition of Orient Madrasah in Agrı.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics