BAYAN ÖĞRENCİLER İÇİN OPTİMUM ELBİSE DOLABININ GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : MOBİLYA VE DEKORASYON
Number of pages: 216-234
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada üniversitede öğrenim gören bayan öğrencilerin barındıkları yerlerdeki (devlet yurdu, özel yurt, öğrenci evi) ihtiyaçlarını karşılayacak optimum özelliklere sahip elbise dolabının geliştirilip üretilmesi ve barınılan yere göre elbise dolabının bölümlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesinin farklılaşıp farklılaşmadığı sorgulanmıştır. Öncelikle; öğrencilerin elbise dolaplarının içerisinde yer alan giyecek miktarı ve diğer malzemelerin belirlenmesi, mevcut kullanılan elbise dolabının bölümlerinin yeterli bulunup bulunmadığı ve kendilerine özel tasarlanacak bir dolapta olmasını istedikleri özelliklerin tespit edilebilmesi için bir anket hazırlanmıştır. Anket toplam 246 bayan öğrenciye uygulanmıştır. Sonrasında öğrencilerin giyecek miktarları ve dolaplarında yer alan diğer malzeme miktarları ve elbise dolaplarının bölümlerini yeterli bulup bulmadıkları ile yeni bir dolapta istedikleri özellikler göz önüne alınarak yeni bir dolap tasarlanmış ve üretilmiştir. Ayrıca; barınılan yere göre öğrencilerin elbise dolaplarının bölümlerini değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0.05).

Keywords

Abstract

Developing and manufacturing the wardrobe which has optimal features and meets the needs of female students who receive education at universities taking the places they stay (state dormitory, private dormitory, student house) into consideration was aimed within this study and it was tried to understand whether evaluation of the sufficiency of wardrobe sections differentiate in accordance with the places they stay. First of all, a questionnaire was prepared in order to determine the clothing amount and other materials put in the wardrobes of students, whether the wardrobe sections used are found sufficient by students and the features they want in a wardrobe which will be designed for them. The questionnaires were conducted on 246 female students. After that, a new wardrobe was designed and manufactured depending on the clothing amount and other materials put in the wardrobes of students, whether the wardrobe sections used are found sufficient by students and the features they want in the new wardrobe. In addition, a statistically meaningful difference was found among the students’ evaluations wardrobe sections according to the places they stay (p<0.05).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics