SUDAN İNSANININ İZOMETRİK KAVRAMA KUVVETLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Mobilya ve Dekorasyon, Ergonomi
Number of pages: 71-83
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda artan Sudan Türkiye ilişkileri bağlamında bu araştırmada Sudan insanının izometrik kavrama kuvvetlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Yapılacak herhangi bir mobilya fabrikası yatırımı düşünüldüğünde Sudan insanının çalışma performansı çok önemli olacaktır. Çünkü; fiziki iş aktivitelerinde çalışma performansı, diğer faktörlerle birlikte, önemli derecede kas kuvvet kapasitesine bağlıdır (Ekşioğlu ve Silahlı, 2008). Bu amaçla 40 erkek ve 17 kadın üzerinden bir çalışma yürütülmüş ve hidrolik el dinamometresi yardımıyla ölçümler alınmıştır. Tespit edilen kuvvetler erkeklerde otururken destekli baskın el 43,08±8,51 ve baskın olmayan el 40,58±8,67; otururken desteksiz baskın el 40,34±9,10 ve baskın olmayan el 38,29±8,95; ayakta destekli baskın el 41,72±8,38 ve baskın olmayan el 38,64±8,59; ayakta desteksiz baskın el 40,03±8,07 ve baskın olmayan el 37,45±8,25 kg-f’tir. Bayanlarda; otururken destekli baskın el 21,63±6,75 ve baskın olmayan el 21,10±6,79; otururken desteksiz baskın el 20,39±6,80 ve baskın olmayan el 19,60±6,23; ayakta destekli baskın el 21,77±7,16 ve baskın olmayan el 21,19±7,19; ayakta desteksiz baskın el 20,95±7,41 ve baskın olmayan el 20,39±7,37 kg-f’tir. Çalışmanın sonuçları Türk insanı üzerinde yapılan çalışmalar ile karşılaştırıldığında Sudan insanının izometrik kavrama kuvvetinin Türk insanından düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to determine the isometric grip strength of Sudanese people within the context of recently increasing relations between Sudan and Turkey. When a furniture factory investment that will be made in Sudan is considered, the work performance of the Sudanese people will be very important; because, work performance in physical work activities, along with other factors, depends heavily on muscle strength capacity (Ekşioğlu and Silahlı, 2008). For this purpose, a study was conducted on 40 males and 17 females and measurements were taken with hydraulic hand dynamometer. For males, the strengths which were determined were 43,08 ± 8,51 for supported dominant hand while sitting and 40,58 ± 8,67 for non-dominant hand; 40,34 ± 9,10 for unsupported dominant hand while sitting and 38,29 ± 8,95 for non-dominant hand; 41,72 ± 8,38 for supported dominant hand while standing and 38,64 ± 8,59 for non-dominant hand; 40,03 ± 8,07 for unsupported dominant hand while standing and 37,45 ± 8,25 kg-f for non-dominant hand. For females, the strengths which were determined were 21,63 ± 6,75 for supported dominant hand while sitting and 21,10 ± 6,79 for non-dominant hand; 20,39 ± 6,80 for unsupported dominant hand while sitting and 19,60 ± 6,23 for non-dominant hand; 21,77 ± 7,16 for supported dominant hand while standing and 21,19 ± 7,19 for non-dominant hand; 20,95 ± 7,41 for unsupported dominant hand while standing and 20,39 ± 7,37 kg-f for non-dominant hand. When the results of the study were compared with the studies conducted on Turkish people, it was concluded that the isometric grip strength of the Sudanese people is lower than the Turkish people.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics