KLASİK DÖNEM ÇİNİ SANATINDA KULLANILAN RENKLERİN SEMBOLİK DEĞERİ

Author:

Number of pages: 128-150
Year-Number: 2018-19

Abstract

Modern bilim, insanın psikolojisi, kişiliği ve ruh dünyası ile renkler arasında kesin bağların olduğunu ortaya koymuştur. Bu konuda yapılan birçok deney ve çalışma renklerin kişilerde olumlu ve olumsuz etkiler uyandırdığı sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Rengin insanlar üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel farklı anlam etkileri yaratabildiği bilgisinin, esasen, çok eskilere dayandığı, sanatsal açıdan rengin bilinçli kullanıldığını ispatlayan örneklerden anlaşılmaktadır. Bir mekân tasarımı olarak her sanatsal kurguda işlev gören, form, malzeme, ışık, desen vb. etmenler gibi renk kullanımının tesadüfi olmadığı, oluşturulan kompozisyonun ruhuna uygun olduğu belirlenmektedir. Bu makalede, Klasik dönem çini sanatı özellikleri gösteren XVI. yy. çini örneklerinde görülen renklerin özellikleri, tercih sebepleri ve bu renklerin insan üzerindeki psikolojik etkileri incelenerek, sembolik bir dil oluşturduğu konusu ortaya koyulacaktır. İslam sanatçısının inanç evreninden beslenen sanatı, farklı renklerin, duyguların, deneyimlerin, anlayışların dışavurumu, kısacası kutsalın yansımalarıdır ve sembol dilidir. İnançların, dillerin, dinlerin ve renklerin farklılığı Tanrı’nın varlığının, merhametinin ve sevgisinin bir gereği olarak anlaşılabilir. Evren rengârenktir ve evrenin, her şeyin hakiki nuru, güneşi, aydınlatanı elbette inananlar için Tanrıdır.

Keywords

Abstract

The modern science has revealed that there are certain relations between the colours and the spirit world, psychology and personality of the individual. A number of studies and experiments conducted on this subject have found out that colours evoke positive and negative effects on the person. In fact, the knowledge that color creates not only physcial but also psychological different effects on the individuals dates back to remote past, and this can be understood from the samples that colour was used purposefully in terms of art. In every artistic editing as a space design, such factors as form, material, light, pattern so is the usage of color is not at random. In the contrary, it is rather matchable for the pattern of the composition chosen. In this article; the characteristics of the colors observed in the 16th century ceramic samples which display the ceramic art properties of the classical period, the reasons to be chosen, and the psychological effect of the colors on the humanbeings have been studied and a symbolic language has been created. The art of the Islamic artist fostered by faith universe is the reflection of the different colours, thoughts, experiences, understandings, expression and in short sacred, and is the symbolic language. Why the beliefs, languages and the colours are different is because of the necessity of the presence and compassion of God. The universe is colorful, and the real light of everything, sun and illuminator of the universe is of course God.

Keywords