SELİMİYE CAMİİ SÜSLEMELERİNDE TÜRK-İSLAM ESTETİĞİNİN SINIRLARI

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 345-357
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınır kelimesi, sanat gibi alanlarda bir olumsuzlama iması taşıyabilecekken; derinleşmeye de vesile olabilir. Örneğin soyut sanatın gelişimini biraz da yanlış anlaşılan tasvir yasağına borçluyuz. Türk islam estetiğinin bu basit anlamda tasvir yasağı olarak özetlenebilecek sınırlarından başka, evreni algılama ve anlama ile ilgili diğer felsefik boyutları ve bakış açıları da vardır. Bu bakış açısı düşünce ve hayal gücünün sınırlarını daraltan değil ama biçimin ardındaki anlama yoğunlaştıran bir çerçeve çizer. Varlık ve mahiyet ayrımı, nesnenin ardındaki töz, görünenin değil anlamın betimlenmesi, tevhid süşüncesi, birlik ve kozmik bilinç, sonsuzluk gibi estetik değerlerle hem sofistike olup hem de sadeliği yakalayabilen mutevazi ama güzel ve yüceye yönelen bir ifade şekli sunar. Tasavvuf düşüncesi ve sanat icraasının aynı zamanda ibadet olarak telakkisi estetiği aşkına ileten bir yoldur. Ahşap, sıva, çini, taş gibi değişik materyaller üzerinde tasarlanmış : bitkisel hayvansal ya da geometrik süslemelerin kaynakları, işlev, biçim ve anlam ilişkisi ile ; islam sanatı ve estetiği temelinde incelenecektir. Sanat eğitiminde kültürel alt yapı ve yerel değerler sanat kimliğinin gelişiminde önem taşımaktadır. Kültürel mirasın tanınması ve çözümlenmesi ; öğretim programları içinde değerlendirilmesi temellendirilmiş bir sanat eğitim anlayışı kazandırılmasına katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The word boundary implies a negation in areas such as art but sometimes may conduce to deepening. For example, we owe to the development of abstract art a bit misunderstood portrayal ban. Turkish Islamic aesthetic has other perceptions and philosophical dimensions associated with perception and understanding of universe than a border which can be summarized simply as a portrayal ban. This perspective draws a framework that doesn’t narrow the limits of thinking and imagination, but intensifies understanding the truth behind the form. Discrimination of Existence and nature , substance behind the object, expressing the meaning rather than semblance, tawhid , unity and cosmic consciousness, by aesthetic values as infinity is both capable of sophistication and capturing simplicity; selects a modest and nice expression and is directed to the sublime. Sufi thought and performing arts also be regarded as worship is way of forwarding aesthetics to transcendental. The origins of floral, animal and geometric ornaments designed on various materials like wood, tile, plaster, stone will be examined on the boundaries of basis of Islamic art and aesthetics by the relationship of function, form and meaning. Cultural infrastructure and local values in art education are important for the development of art identity. Identification and analysis of the cultural heritage and its evaluation in the curriculums will contribute to gain a grounded understanding of art education.

Keywords