TÜRKİYE MÜZELERİNDE ÖRNEĞİ BULUNMAYAN KLASİK OSMANLI DÖNEMİNE TARİHLENDİRİLEN KAPALI FORMLU SERAMİKLER

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Seramik
Number of pages: 107-125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Osmanlı Dönemi’nde kullanılan seramik eşyalar, günümüzde, sanat eseri olarak müzelerde bulunmaktadır. Bu eserlerden birçoğu çeşitli yurt içi müzelerinin teşhir ve depolarında bulunurken bir kısmı da farklı ülkelerin müzelerinde sergilenmektedir. Bunlar arasında Bardak, Hokka, Kandil, Kavanoz, Maşrapa, Sürahi, Şişe, Üsküre ve Vazo formundaki seramiklere rastlanmaktadır. Ancak hem Türkiye müzeleri hem de yurt dışında bulunan birçok müze araştırıldığında Türkiye müzelerinde örneği bulunmayan kapalı formlu seramiklerin bulunduğu tespit edilmiştir. Bunlar Buhurdan, İbrik, Matara ve Şamdan biçiminde yapılmış olan Klasik Osmanlı dönemine ait seramiklerdir. Bu tipolojiyi oluşturabilmek için Klasik Osmanlı Dönemine ait yurt içi müzelerinin tamamı ile yazışmalar yapılmış, bu döneme ait olan eserler dijital ortama aktarılmıştır. Yurt dışı müzelerde ise çok sayıda ve nitelikli Osmanlı seramikleri bulunmaktadır. Yurt dışı müzelerin bir çoğunun envanter kayıtlarının online olarak ulaşılabilir olması sebebiyle bu eserlerin tamamına yakını ilgili müzelerin arşiv ve kataloglarından tespit edilmiştir. Çalışmamız kapsamında dört farklı Klasik Osmanlı dönemine ait kapalı formlu seramiklere ulaşılmış, bunlar ayrı başlıklar altında incelenmiş, form özellikleri konusunda bilgi verilmiştir. Ayrıca her bir formun Osmanlı dönemi öncesindeki durumu irdelemiştir.

Keywords

Abstract

The ceramic ware used in the Ottoman period is now in the museum as a work of art. Many of these works are exhibited in the displays and warehouses of various domestic museums and some are exhibited in the museums of different countries. Among these are the ceramics in the form of Glass, Hokka, Lamp, Jar, Mug, Jug, Bottle, Skull and Vase. However, when both museums both in Turkey and abroad who investigated many museums closed form without the example of Turkey where the ceramic museum has been determined. These are the ceramics of the Classical Ottoman period, made in the form of Buhurdan, Erik, Matara and Candlestick. In order to create this typology, correspondences were made with all the domestic museums belonging to the Classical Ottoman Period and the works belonging to this period were transferred to the digital medium. There are numerous and qualified Ottoman ceramics in foreign lands. Since most of the foreign museums have their inventory records available online, almost all of these works have been identified from archives and catalogs of the relevant museums. Within the scope of our work, four different classical Ottoman ceramics with closed form were reached and they were examined under separate headings and gave information about form properties. In addition, each form examined the situation before the Ottoman period.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics