VAN GEVAŞ ALTINSAÇ (GANJAK) KÖYÜ KİLİSELERİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : SANAT TARİHİ
Number of pages: 126-169
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan Van’ın kadim değerleri saymakla bitmez. Dini değerlerin inanç merkezi haline gelen Van’ın yüzlerce tarihi ve turistik değeri bulunmaktadır. Van; Urartu kale ve kaya mezarlarıyla, camileriyle, medreseleriyle, manastırlarıyla, kiliseleriyle, ekolojik ve kültürel mirasıyla adeta bir açık hava müzesidir. Urartu, Asur, Pers, Roma, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safevi, Selçuklu ve Osmanlı idarelerinde yapılan gerek arkeolojik gerekse Müslüman ve Ermenilere ait mimari eserler ile tarihe beşiklik etmiştir. Yukarıda bahsettiğimiz kültürel değerlerimizden biride Gevaş İlçesi’nde bulunmaktadır. Uzun yıllardan beri farklı zaman dilimlerinde Gevaş’ta yapmış olduğumuz saha çalışmalarımızda dikkatimizi çekmiş ve incelenmiştir. Detaylı bir şekilde ele alınıp yayınlanmayan Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Köyü (Ganjak) içindeki iki kilisenin tanımlanması geçmiş ve bugüne ait veriler ışığında yapılacaktır. Bu doğrultuda yapılar; plan tipi ve mekan anlayışı, süsleme, malzeme ve teknik bakımından tanıtılarak bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kiliselerin çoğunluğu Müslüman Devletlerin idaresi zamanında bölgede sağlanan siyasi istikrar ve hoşgörü ortamında inşa edilmiştir. Bu alanda ülkemizde oldukça az sayıda araştırma bulunmaktadır. Yapıların çalışılarak tanıtılması, bölgenin kendi içinde oluşturduğu kültürel gelişimi ve kültürler arasındaki etkileşimin aydınlatılması açısından önem taşımaktadır. Ayrıca bölge turizmine de büyük ölçüde katkı sağlayacaktır.

Keywords

Abstract

The ancient values of Van which dates back to thousands of years ago are endless. There are hundreds of historical and touristic values of Van which has became the center tenet of religious. Van is almost an open air museum with Urartu castles and rock tombs, mosques, madrasahs, monasteries, churches, ecological and cultural heritage. It has been the cradle of history with archaeological and architectural works belonging to Muslims and Armenians which made rule of the Urartu, Assyrian, Persian, Roman, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavid, Seljuk and Ottoman. One of our cultural values as mentioned above is situated in Gevaş district. We have done our field work in Gevaş, in different time frames for many years ıt has attracted our attention and examined. The identification of two churches in the Altınsaç village (Ganjak) of Gevaş district of Van, which isn’t detailed handled in a way unadversited, will be made in the light of past and today. İn this line, buildings; plan type and understanding of space, decoration, material and technique will be introduced as a subject to evaluation. The majority of these churches are built provided at the time of administration of the Muslim States, political satbilty and tolerance in the region. There are quite a few research in this field in our country. Proceeding introduction of the structure is important in terms of the clarification of the interaction between cultural development and culture that creates in itself. İt is also grealtly contribute to tourism in the region.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics