ÇANAKKALE-LÂPSEKİ MERKEZİNDE BULUNAN OSMANLI DÖNEMİ MEZAR TAŞLARI

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Temel İslami Bilimler
Number of pages: 512-540
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Çanakkale ili Lâpseki İlçe merkezinde bulunan Osmanlı dönemi mezar taşlarını kapsamaktadır. Tarihi belge niteliğindeki bu taşlar M. 1739 ile 1917 yılları arasına tarihlenmektedirler. Şahideli mezar taşları olup kronolojiye göre sıralanmışlardır. Transkripsiyonları başta olmak üzere yazı stili ve tipolojileri ortaya konmuştur. Her geçen gün yok olmaya ve tahrip olmaya açık olan bu tarihi vesika niteliğindeki taşların Sanat Tarihi içerisindeki yeri ve önemi vurgulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

This study deals with the gravestones of the Ottoman period in Çanakkale Province Located in the district center of Lâpseki. These gravestones, which are historical documents, are dated between 1739 and 1917. The gravestones have been ordered according to the chronology. Mainly transcription, writing style and typology have been revealed. These gravestones have been exposed to destruction and destruction day by day. Besides that, the place and importance of these gravestones in art history have been emphasized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics