DİNİ KİMLİKTEKİ AŞINMAYI NASIL ÖNLEMELİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : KELAM
Number of pages: 84-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde insanların en büyük problemlerinden biri, dinin söylediğiyle kendi söz, eylem ve tavırları arasında olan uyumsuzluktur. Bu durum, İslâmî kimlikte önemli bir aşınma meydana getirmiştir. Artık bir kural olarak ‘O, Müslüman’dır, yalan söylemez’ veya ‘O, Müslüman’dır, kimseyi aldatmaz’ gibi genel hükümler verilmesine neden olacak Müslümanların oluşturduğu geniş kitlelerden söz edebilmek mümkün olmamaktadır. Bu sebeple öncelikle İslâmî kimlikte meydana gelen aşınmanın durdurulması gerekmektedir. Bu aşınmayı durdurmadan ne dinimizi doğru anlatabilmek ne de İslam’ın yüceliğini temsil edebilmek mümkündür. Bu noktada yeterince duyarlı davranmamak, aktarıcıdan kaynaklanan kusurların aktarılandan kaynaklandığının zannedilmesi gibi yanlış anlamalara yol açabilir. Bir Müslümanın dinine yapabileceği en büyük kötülük de aslında budur. İslam insanların ve toplumların mutluluğunu sağlayacak en güzel prensipleri ortaya koymuştur. Arzulanan bu örneklikle pek çok günümüz Müslüman’ının arasındaki fark, İslâmî kimlikte nasıl bir aşınma meydana geldiğini göstermektedir. Bu aşınmayı durdurmadan ne İslâm’ın öngördüğü toplum modelini oluşturabilmek ne de İslam’ı insanlığa doğru ve güzel bir şekilde ulaştırabilmek mümkündür.

Keywords

Abstract

One of the greatest problems of people today is discordance between their own words, actions and attitudes, which religion says. This situation has caused a significant erosion in Islamic identity. As a rule, it is not possible to talk about the large masses of Muslims that will cause general provisions such as 'He is Muslim, does not lie' or 'He is Muslim, does not deceive anyone'. For this reason, it is necessary to stop the vaccination, which has been taking place in Islamic identity. It is possible to represent neither our religion nor the glory of Islam without stopping this erosion. Failing to be sensitive enough at this point can lead to misinterpretations such as the assumption that imperfections originating from the transmitter originate from transmission. This is actually the greatest evil that a Muslim can do to his religion. Islam has revealed the most beautiful principles to ensure the happiness of people and societies. The difference between many of today's Muslims in this example is that it shows how the Islamic identity has come to fruition. Without stopping this erosion, it is not possible to create a model of society foreseen by Islam, nor to reach Islam in a good and accurate way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics