MEKÂN VE TOPLUM ETKİSİYLE YAHUDİLERİN KULLANMIŞ OLDUKLARI FARKLI DİLLER (ARAMİ, YİDİŞ, LADİNO VE İBRANİ DİLİ)

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu : Araştırma
Number of pages: 358-369
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yeryüzünde var olan her toplumun kullandığı tek bir ana dili olsa da, bazı toplumların yaşadıkları farklı mekân, toplum veya birçok farklı sebeplerden dolayı ana dili olarak çoğu zaman bulundukları toplumların dillerinin sahiplendiği fark edilmiştir. Yahudiler, bu gibi toplumlara en belirgin örnektir dersek yanılmayız. Yahudilerin; farklı toplumlara yapılan zorunlu göç, uzun yıllar sürgün yaşamı ve farklı ikamet mekânları, İbranice dışında Aramice, Yidiş ve Ladino gibi dilleri ana dilleri olarak kullanmasına, bu dillerde edebi ve kültürel yazılı miras biriktirmelerine neden olmuştur. Yahudilerin bu tarihi süreçte kullandıkları Aramice, Yidiş ve Ladino dillerinde bulunan birçok kelime modern İbraniceye aktarılmış ve günümüz İbranicesinde de aktif olarak kullanılmaktadır.

Keywords

Abstract

Despite that usually every nation in the world uses one language as a mother tongue, it has been several times detected in the history of mankind that due to many factors, several nations absorbed languages of other nations among which they exist as minorities. Jews can be a typical example for this case. As the reason of life in exile, deportation, immigration, life in different societies and etc. Jews throughout the history used Aramaic, Yidish, Ladino and other languages as their mother tongues and created literary and cultural heritage in these languages Besides, interaction of the mentioned languages with other languages put forward mutual influence between them. Many words used by Jews in these languages in this period were later transmitted to modern Hebrew and are used by Hebrew speakers daily.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics