KÜÇÜK AMA DÜNYAYI DEĞİŞTİREBİLECEK EYLEMLER – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Author:

Number of pages: 151-163
Year-Number: 2018-18

Abstract

Endüstri Devrimiyle birlikte toplum ekonomik anlamda gelişme gösterirken bir taraftan da bu orantısız hızlı gelişme, çevre tahribatına ve toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmıştır. Bu olumsuz etkileri azalmak ve bir önlem olarak sürdürülebilirlik kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürebilirlik kavramı günümüzde dünyamızı derinden etkileyen güncel bir konu olmaya devam etmektedir. Endüstri devrimiyle başlayan teknolojik gelişmeler, günümüzde insan hayatının kalitesini artırırken, tüketimin artmasına ve dünya üzerinde sınırlı olan kaynakların yok edilmesine sebep olmaktadır. Tüketim çılgınlığının yaşandığı günümüzde dünyamızın geleceği için, toplumun her kesiminden, her meslek alanında aktif olarak çalışan insanların, toplumun bilinçlendirilmesinde ve sürdürülebilir gelişim için katkıda bulunması gerekir. Tüketim ürünlerinin çevreye verdiği zararların arttığı günümüzde; bu bilinçsizce tüketimin en önemli sebebi reklam sektörüdür. Bu dönemde, reklam sektöründe aktif olarak çalışan tasarımcıların sorumluluklarının sorgulandığı bir süreç yaşanmaktadır. Bu çalışmada, grafik tasarım alanının sürdürülebilirlik açısından hem soruna hem de çözümüne olan katkılarının ne olabileceği konusu üzerinde değerlendirilmeler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

While society has developed economically as result of the Industrial Revolution, this disproportionate rapid development has also caused the destruction of the environment and created adverse effects on the society. The concept of sustainability has emerged as a measure to reduce these negative effects. The concept of sustainability continues to be a contemporary issue which deeply affects our world today. While increasing the quality of human life today, technological developments, starting just after the Industrial Revolution, has increased consumption and destroyed limited resources on the world. Nowadays, which we observe consumerism, people working actively in every professional domain, from all walks of life, should contribute to society's awareness and sustainable development for the future of our world, Today, the damage caused by consumer goods is increased. The most important cause for this unconscious consumption is the advertising sector. During this period, there is a process in which the responsibilities of designers actively working in the advertising industry are questioned. In this study, it is discussed what contribution/s the field of graphic design could provide in terms of sustainability, both the problem and the solutions.

Keywords