OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARDA GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNİN ÖNEMİ

Author:

Number of pages: 187-205
Year-Number: 2018-18

Abstract

Otizm belirtisi gösteren çocukların dil gelişimleri, sosyal iletişim, duygusal uyaranlara garip tepkiler, zihinsel gelişimde problemler, kısıtlı konulara duyulan ilgi, rutinin değişmeme arzusu gibi yaşadıkları problemleri görsel sanatlar eğitimi ile problemlerin aşımına desteği konu edilmiştir. 2017 yılında Hatay ilinde yer Alan Umut Damlaları Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yer alan 4 otistik öğrenciye iki ay boyunca yaptırılan görsel sanatlar çalışmaları ile dikkati artırma, soyut düşünme ve muhakeme gücünü artırma, kavram gelişiminde renk ve şekilleri tanıma, taklit etme, sıra oluşturmaları araştırılmıştır. Yapılan araştırmalarda çeşitli resimlerin yerleri değiştirilip dikkat arttırma, sesi çıkarılan hayvanların resimlerini çizdirterek taklit etmeleri, renk ve şekilleri sıraya koyarak sıra oluşturmaları, birlikte çalışarak işbirliği ile iletişim becerilerinin artırılması, soyut kavramları tanıma bulgularına erişilmiştir. Araştırmada renk ve şekilleri tanıma, taklit etme, sıra yapma, soyut düşünme becerilerine görsel sanatların katkısının olacağı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Support to overcome problems experienced by the children with autism, such as language development, social communication, strange reactions to emotional stimuli, problems in mental development, interest in restricted issues, desire not to change their routines, is mentioned via visual arts education. In 2017, 4 autistic students in the Umut Damlaları Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi in Hatay Province were investigated by practicing visual arts studies for two months to increase the attention, the ability of abstract thinking and reasoning, to recognize, imitate, and fit into the sequence of colors and shapes in the concept development. In the studies, raising attention by changing the places of various pictures, imitating by drawing the animal sounded, fitting into sequence of the colors and shapes, increasing the ability of communication and collaboration by working together and findings of recognizing the abstract concepts were reached. In the research, it was observed that Visual Arts would contribute to the skills of recognizing, imitating, making a sequence and thinking abstract.

Keywords