GELENEKSEL TÜRK EVİ İÇ MİMARİSİNDE AHŞAP DONATI ELEMANLAR ve BEZEMELER: KONYA EVLERİ

Author:

Number of pages: 223-245
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu çalışmada, geç dönem geleneksel Konya evlerinin bazı ahşap donatı elamanları ve iç mekân planlamasındaki önemi incelenmiştir. Türk evlerinin plan tipleri ve yapısal özellikleri hakkında genel bilgiler verilmiş ve bu bağlamda Konya evlerinin genel özellikleri değerlendirilmiştir. Geleneksel Konya evleri plan açısından genellikle iki katlıdır ve üst kata bir merdivenle çıkılmaktadır. Ailelerin sosyo-ekonomik durumları evlerin genel özelliklerine ve iç mekân düzenlemesinde etkilidir. Söz konusu evlerin yapılış tarzı ve mimari özellikleri dikkate alındığında odaların konumlandırılmasında sofalar ve iç mekân düzenlenmesinde ahşap donatı elemanları önemli rol oynar. Sonuç olarak Konya evlerinin plan tipleri, cephe ve yapısal özellikleri, ahşap donatı elemanları, iç mekân düzenlemeleri incelendiğinde geleneksel Türk evinin genel karakterini yansıttığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the wooden equipment elements and the importance in the interior planning of late-period traditional Konya houses were examined. General characteristics of Konya houses were evaluated in this context by giving general information about plan types and structural features of Turkish houses. As in traditional Turkish houses, considering the construction style and architectural characteristics of Konya houses, sofas play an important role in regulating the rooms. In addition, the wooden equipment elements in Konya houses have an important effect on the interior arrangements of the rooms. Traditional Konya houses are usually two storeys, and reached by staircase to the upstairs. The socio-economic situation of the families affected the general characteristics of the houses and the interior space arrangement. Consequently, when the examined the properties of plan type, facade and structural properties, wooden equipment elements, interior arrangement of Konya houses, it seems to reflect the general characteristics of the traditional Turkish house.

Keywords