İÇ MİMARİ MOBİLYA ÜRETİMİ İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR VE EKOLOJİK MALZEMELER

Author:

Number of pages: 311-330
Year-Number: 2018-18

Abstract

Son yıllarda, Dünya nüfusunun hızla artması, doğal kaynakların azalması ve olumsuz çevresel etkiler, ürün tasarımında ve üretimde birçok yeni yaklaşımların doğmasına neden olmuştur. Çevre ve insan sağlığı üzerinde ortaya çıkan olumsuz etkiler, birçok sektörde olduğu gibi iç mimari ve mobilya endüstrisinde de sürdürülebilirlik kavramının görünürlüğünü arttırmıştır. Bu durumda, mobilya endüstrisinde çevresel nedenlerden dolayı doğal malzeme kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlaması için, sürdürülebilirliğin malzeme sürecine dahil edilmesi önem taşımaktadır. Malzeme seçimi yeşil tasarım ve üretim uygulamalarının ilk adımlarından birisidir, bu nedenle çevre dostu malzeme seçimi, ekolojik ve sürdürülebilir üretimde anahtar bir rol oynar. Bu çalışmada mobilya ve sürdürülebilirlik kavramlarının tanımlarından sonra, iç mimaride kullanılan mobilyalar için bazı sürdürülebilir ve ekolojik malzemelerin kullanımı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

In recent years, the rapid increase in the world population, the reduction of natural resources and negative environmental impacts have caused many new approaches to product design and production.The negative effects on the environment and human health have increased the visibility of sustainability in interior architecture and furniture industry as well as in many sectors. In this instance, it is important to include usage of sustainability into the material process in order to provide efficient use of natural material resources due to environmental reasons in the furniture industry. Material selection is one of the first steps of implementing green design and manufacturing, therefore, the election of environmentally friendly material is play a key role in ecological and sustainable manufacturing. In this study, after the definitions of the notions of furniture and sustainability, the use of some sustainable and ecological materials for used furniture in interior architecture was evaluated.

Keywords