?ŞIK GARİP HİK?YESİ’NİN YENİ BİR NÜSHASI ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 502-509
Year-Number: 2018-18

Abstract

?şık Karip, Hikâyet-i ?şık Garip, Destan-ı Hikayet-i Maksud, Hikâyet-i ?şık Garip, Menakıb-ı Aşık Garip ve Şah Şenem Hanım gibi adlarla da anılan ?şık Garip Hikâyesi, anlatma ve dinleme geleneğine sahip olan toplumumuzda var olan bir metindir. Yazma ve sözlü birçok varyantı tespit edilmiştir. Hikâye ?şık Garip ve Şah Senem adlı kahramanların etrafında gelişen bir aşk hikâyesidir. İncelememiz on dokuzuncu yüzyılda nesre aktarılan 65 varaklık “Menakıb-ı ?şık Garip ve Şah Senem Hanım” adlı nüshası üzerinden gerçekleştirilmiştir. Nüshanın tamamı yüksek lisans tezi olarak hazırlanan Menâkıb-ı ?şık Garip ve Şah Senem Hanım adıyla latin alfabesine aktarılmış olup makaledeki metin alıntıları bu tez üzerinden yapılmıştır. “Menâkıb-ı ?şık Garip ve Şah Senem Hanım” adlı yazma, halk hikâyeciliği geleneğinin şekil ve muhteva özelliklerinin bir kısmını bünyesinde barındırmakla beraber farklı unsurlar da taşımaktadır. Her bölgenin mahallî özellikleri, sosyal eğilimleri hikâyeye yeni ve değişik birçok unsurların girmesine sebep olmuştur.

Keywords

Abstract

Aşık Garip Story which is also called with the names such as Aşık Karip, Hikayet-i Aşk Garip, Destan-ı Hikayet-i Maksud, Hikayet-i Aşık Garip, Menakıb-ı Aşık Garip and Şah Senem Hanım is a text which is available in our society which has the tradition of narrating and listening. It is determined to have many written and verbal variants. The story is a love story developing around the characters named Aşık Garip and Şah Senem. Our study is performed on its version named ‘’Menakıb-ı Aşık Garip and Şah Senem Hanım’’ composed of 65 foils which was converted in to prose in nineteenth century. The whole of the version is converted in to Roman alphabet with the name of Menakıb-ı Aşık Garip and Şah Senem Hanım that is prepared as master’s thesis where the text quotations are made over this thesis. While narration named ‘’Menakıb-ı Aşık Garip and Şah Senem Hanım’’ contains some of shape and content features of folk tale tradition it also have different elements. The local characteristics, social trends of each district caused entry of new and various many elements in the story.

Keywords