ONTOLOJİK YAKLAŞIM İÇİNDE ÖZGÜRLÜK KAVRAMININ İKİ TARİHİ YÜZÜ

Author:

Number of pages: 43-60
Year-Number: 2018-18

Abstract

Modern dönemin en önemli kavramlarından bir tanesi hiç şüphesiz özgürlüktür. İlginçtir ki modern dönem öncesinde bu kavramın çok az kullanıldığını gözlemleriz. Böylesine önemli bir kavramın daha önce kullanılmamasının nedeni nedir? Yazımızda bu husus araştırılacaktır. Temel iddiamız bunun nedeninin antik Yunan felsefesinin özgürlüğe ihtiyaç duymayan bir metafizik geliştirmesiyle ilgili olduğudur. Buna paralel olarak modern dönemde metafiziğin kaldırılmasıyla bireyin özgürlüğünü merkeze alan ayrı bir metafizik inşa edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla modern dönem geleneksel metafiziği kaldırırken kendisine göre bir metafizik anlayışı geliştirmiştir. Bu makalede söz konusu metafiziğin en önemli ayakları olarak Kant ve daha sonrasında da Alman İdealizmi’nin özgürlük kavramını nasıl merkeze aldıkları ortaya koyulmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

Without doubt, one of the most important concept of modernity is freedom. Interestingly we observe before the modern period this concept was used rarely. What is the reason of not using this concept which has such importance? In this article this question will be answered. For us, the reason of that is that Ancient Greek philosophy has devoloped a metaphysics which doesn’t need freedom. Accordingly, in modern period after eliminating the Ancient one it was started to construct another metaphysics which claimed individual’s freedom. Thus, while eliminated traditional metaphysics, modernity claimed it’s own understanding of metaphysics. In this article it will be revealed how Immanuel Kant and after him German Idealism put the concept of fredoom at the center of metaphycsics which is abovementioned.

Keywords