GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MİNYATÜR SANATINDA İNİVASYON VE ÖZGÜNLÜK

Author:

Year-Number: 2018-18
Number of pages: 246-256
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Minyatür sanatının geleneksel sanatlar içinde gün geçtikçe artan önemi aslında modern Türk resminin yöntemi ve yeniden yorumlanmasıyla daha net görülmektedir. Bu bağlamda modern Türk resminde görülen biçimsel kurgunun oluşumunda minyatür sanatının etkili olduğu söylenilebilir. Türk minyatür sanatında biçimsel kurgu aslında estetiksel bakış açısının varlığına işaret eder. Minyatür Sanatında tasvirin estetik değerlerini belirleyen faktörlerden biride algıdaki kişisel farklılaşmalar ve bilinçaltındaki görsel algılama sürecinde yaşanan bakmak ve görmek arasındaki çözümlemelerdir. Bu bağlamda Türk minyatür sanatında bakmak ve görmek üzerine bir çözümlemenin nasıl yapılması gerektiği genel bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın kapsamında modern Türk resmine ışık tutan Türk minyatür sanatının klasik ve modern örnekleri karşılaşmalı olarak ele alınacaktır. Türk minyatür sanatının günümüze yansıyan inivasyon ve özgünlüğü tarihsel süreç ve sosyal olguların etkisinde geniş bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.

Keywords

Abstract

The increasing importance of the art of miniature in the traditional arts is seen more clearly with the method and reinterpretation of modern Turkish painting. In this context, it can be said that the art of miniature is influential in the formation of the stylistic construct which is seen in the Turkish painting. The stylistic construct in the art of Turkish miniature actually points out that the existence of aesthetical viewpoint’s existence. One of the factors, which determines aesthetic value of portrayal in the Art of Miniature, is individual differences in perception and analysis between looking and seeing in the process of visual perception under the subconscious. In this context, it emerges as a general problem that how to make an analysis on to look and to see in the art of Turkish miniature. In the scope of the study, it will be discussed comparatively that the examples of classical and modern the art of Turkish miniature which shed light on Turkish painting. The innovation and originality, which are reflected to today, of the art of Turkish miniature will be evaluated with a wide viewpoint in the influence of historical process and social phenomena.

Keywords