İKBAL'İN "BENİ DİNLE" ŞİİRİNDE RUMİ'NİN ETKİSİ

Author:

Number of pages: 398-412
Year-Number: 2018-18

Abstract

Bu makalede İslam alimi Mevlana Rumi'nin filozof-şair Muhammed İkbal'in düşüncesine olan etkisine bakacağız. Muhammed İkbal, Mevlana'yı belli bir derecede büyük bir nezaketle anlamaya razı olmayanlara bir iç görü sunar; büyük Sûfî Ustasının şiirlerinin güzel bir yorumlayıcısı olan bu Hintli filozofun düşüncesine bakmak için de bir fırsattır. Bu Makalede, İkbal tarafından Urduca yazılmış bir şiir ve Hz. Mevlana’nın Mesnevisi’nin ilk 18 beytini inceleyeceğiz. Bu amaçla, İkbal'in "Beni dinle!" başlıklı şiirini seçtik. Bu şiirde seçilen satırları (tüm şiirin işaretçisi olarak) vurgulayacağız ve bunlara, çoğunlukla İkbal'in kendi felsefi çalışması "The Reconstruction of Religious Thought in Islam" a dayanarak yorum yapacağız. Seçilen satırlara dayalı olarak yaptığımız yorumların sonucu, okuyuculara, Rumi'nin Muhammed İkbal'in üzerindeki etkisine işaret etmek için uygun olduğunu düşündüğümüz ilk 18 beyit hakkında güzel bir anlayış sunacağız. İkbal'in ve Rumi'nin şiirlerine bakmanın öncesinde, her iki alimin İslam konusundaki görüşlerinde (kısaca) ortak kavramlarını tartışacağız.

Keywords

Abstract

In this article, we will look at the influence of the Islamic scholar, Mawlana Rumi, on the philosopher-poet, Muhammad Iqbal’s thought. Muhammad Iqbal, who personally declared that Rumi is his spiritual teacher (Shah 2010: 290), offers an insight for us, for those who may not be blessed to understand Rumi in a certain degree of greatness, it’s an opportunity to look into the thought of this Indian philosopher, a beautiful interpretation of the great Sufi Masters’ poetry. In this paper, we will look into a poem written by Iqbal in Urdu, and the first 18 verses of the Mathnawi. For this purpose, we have selected a poem by Iqbal titled, “Listen To Me!” . In that poem, we will highlight selected lines (as pointers to the whole poem), and we will comment on them, mostly based on Iqbal’s own philosophical work, “The Reconstruction of Religious Thought in Islam”. The concluding point of comments that we made based on the selected lines, will give the readers a fair understanding on selected lines from the first 18 verses that we think is relevant in order to point out the influence of Rumi on Muhammad Iqbal. Before we look into the poems of Iqbal and Rumi, we will discuss (briefly) the common theme concepts in both of the scholars’ view on Islam.

Keywords