MİLLİ KORUNMA KANUNU VE ISPARTA VİLAYETİNDE UYGULANMASI (1940-1946)

Author:

Year-Number: 2018-18
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Tarih
Number of pages: 381-397
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Milli Mücadele sonrası Lozan Antlaşmasını imzalayarak iç politikada çağdaşlaşma faaliyetlerine başlayan yeni Tük devleti, bu faaliyetler içinde ekonomiye büyük önem vermiş ve İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi ile belirlenen kararlara uygun olarak bu alanda çalışmalarına başlamıştır. Ancak kongre sonrası uygulanan liberal ekonomi politikası ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermemiş, bu sebeple genç cumhuriyet 1933’ten itibaren devletçilik uygulamalarına geçmiştir. Sanayi planları ile kalkınmada önemli yol kat eden Türkiye, II. Dünya Savaşı ile birlikte bu atılımlarına ara vermek zorunda kalmış ve dış politikada tarafsızlığını korumaya çalışırken, iktisadi politikasında ise savaş ekonomisi uygulamak zorunda kalmıştır.Günümüzde de zaman zaman tartışılan bu uygulamalardan biri Milli Korunma Kanunu’dur. Ülkeyi savaşın olumsuz etkilerinden uzak tutmak amacıyla, ekonomik hayatı zabıta tedbirleriyle düzenlemek üzerine hazırlanan bu kanun, uygulamada ihtikar (vurgunculuk) ve rüşvet gibi birtakım suistimal ve haksızlıkları beraberinde getirmiş, halkın tepkisine yol açmış, dolayısıyla istenen neticeyi vermemiştir. Bu da çıkarılan kanunların topluma yansımalarını incelemek gereğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

By signing the Lausanne Treaty after national struggle, the new Turkish Government began the modernization process. In the modernization process, economy was at the high-importance, in accordance with the decisions taken at Turkey Economic Congress held in İzmir, the new government began the work in this field. However, the liberal economic policy adopted in congress, was not enogh fort he needs of the country, therefore the “Young Republic” practiced statism since 1933. Thanks to its industry plans Turkey made remarkable advance in development. With Second World War, the Country had to pause its breakthroughs. While trying to maintain its neutrality, it also had to apply an War economy. Today, the practices of National Protection Law is also discussed from time to time. With the purpose of keeping away the country from negative affects of war, the Law took police measures, however, it caused injustice and misuse like bribery and jobbery in practice which led to public reaction therefore it did not yield the desired result. This also emerged the necessity of the analysis about the reflections of enacted law to the society.

Keywords