TÜRKİYE’DE YATIRIM BANKACILIĞI: TSKB ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 413-426
Year-Number: 2018-18

Abstract

Küreselleşmenin etkisiyle kendilerini sürekli olarak geliştiren finansal piyasalar, faaliyetlerini yenileyerek/geliştirerek varlıklarını sürdürmektedirler. Kalkınma ve Yatırım Bankaları içerisinde kuruluşu 1950 yılında ve ilk olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası işlev alanlarını sürekli genişletmekte ve finansal sistem içerisindeki rolünü artırmaktadır. Şirketlerin halka açılması, birleşmeleri, satın alma işlemlerini içeren kurumsal finansmanı önemseyen TSKB, ekonomiye artan oranda kaynak sağlamayı ve müşterilerine en uygun finansman olanaklarını sunmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacı, ekonomik büyümede önemli bir yeri olan Kalkınma ve Yatırım Bankalarından biri olan TSKB’nin faaliyetlerini, oluşumunu ve işleyişini incelemektir. Çalışma, TSKB hakkında çok fazla araştırma yapılmamış olması ve aktif yapısının ticari bankalardan ayrışması sebebi ile önem taşımaktadır. Çalışmada yöntem olarak literatür taramasına yer verilmekte olup, konu ile ilgili bilimsel kaynaklardan faydalanılmıştır. Mevduat bankalarına göre çok ön plana çıkmayan TSKB’nin Türkiye’nin finansal sisteminde etkin ve etkili bir kuruluş olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Financial markets, which constantly develop themselves under the influence of globalization, continue their existence by renewing / developing their activities. Development and Investment Banks in the first founded in 1950 as Industrial Development Bank of Turkey constantly expands the functional areas and increase its role in the financial system. Taking into account corporate financing transactions, mergers and acquisitions, IDBT aims to provide the financing opportunities and to provide the most suitable financial resources for the customers. The aim of the study is to examine the activities, formation and functioning of IDBT, one of the Development and Investment Banks, which has an important place in economic growth. The study is important because there is not much research about IDBT and its asset structure is separated from commercial banks. Literature search is used as a method in the study and it is benefited from scientific sources related to the subject. In the results of study; IDBT concluded that an efficient and effective organization in the Turkish financial system.

Keywords