İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMA YETERLİKLERİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 187-210
Year-Number: 2018-19

Abstract

Bilgi Teknolojileri (BT), bir işletmenin her birimindeki çeşitli işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. BT sayesinde yöneticiler, gerekli yönetsel bilgiyi kısa sürede kolayca elde etmekte ve karar alma süreçlerinde etkili bir şekilde kullanmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, gelecekte bir işletmenin çeşitli iş pozisyonlarında görev alacak işletme bölümü öğrencilerinin BT ile ilgili yeterlikleri ve tutumları ile bunlarla ilişkili olabilecek bazı faktörleri ortaya koymaktır. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin Temel BT yeterlik düzeylerinin yüksek, İleri BT yeterlik düzeylerinin düşük ve orta, Web Uygulamaları konusundaki yeterliklerinin ise düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. BT konusunda, erkek öğrenciler kız öğrencilere göre daha yüksek fayda sağlarken, erkek öğrencilerin, BT’ni kullanmayı gerektiren işlerden kaçındıkları görülmüştür. Bilgisayar sahibi olmayan öğrenciler, bilgisayarı olan öğrencilerden BT konusunda daha az fayda sağlamakta, daha yüksek kaygı taşımakta ve bilgisayar kullanmayı gerektiren işlerde daha fazla çalışmayı istememektedir. Öğrencilerin BT erişim düzeyi yükseldikçe, BT’nin faydaları konusunda daha olumlu düşündükleri ve kaygılarının azaldığı görülmektedir.

Keywords

Abstract

Information Technology (IT) ensures that various transactions in each department of a business are carried out quickly and efficiently. Managers using IT can easily acquire the necessary managerial knowledge in a short period of time and use it effectively in decision-making processes. Today's business students are tomorrow's business managers who will participate in those decision-making processes. In this context, the aim of this study is to determine business students' competence in and attitudes towards IT and factors that might be associated with them. Results show that students have a high level of competence in basic IT, moderate level of competence in advanced IT and low level of competence in Web Applications. Although male students benefit more from IT than do female students, the former avoid jobs that require the use of IT. Students without computers are less likely to benefit from IT, have higher anxiety levels and less willing to work in jobs that require the use of computer technologies than do those with computers. Results also show that students with higher levels of IT access have more positive perceptions of the benefits of IT and lower levels of anxiety.

Keywords