ARİF NİHAT ASYA’NIN “SES VE TOPRAK” ADLI KİTABININ SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE

Author:

Number of pages: 569-587
Year-Number: 2018-19

Abstract

Şiir, en eski edebiyat türüdür. Manayı edebi sanatlar yoluyla en fazla gözleyen yazı türüdür. Her ulusta sanat amacıyla öncelikle şiir söylenmiş; nesir yazının bulunmasından sonra sanat alanına girmiştir. Şiir yazan ya da söyleyen kişiye de şair denir. Şairler yaşadıkları toplumun kültürüyle yoğrulurlar. Şairlerin söz varlıkları dönemin toplum yapısı, dini, siyasi ve iktisadi durumu, tarihi olayları, kültürü gibi konularda bilgiler verir. Şair varlığını ulusunun diline borçludur. Şair insanların yüzyıllar boyunca uğraşarak meydana getirdiği dili güzelleştirerek yazı haline sokar. Böylelikle dilin işleyişini ve ilerleyişini ölümsüzleştirip gelecek kuşaklara aktarır. Söz varlığı çalışmaları, topluma şairin gözünden bakabilmek için önemlidir. Bu çalışmada Arif Nihat Asya’nın “Ses ve Toprak” adlı kitabının söz varlığı üzerine incelemeler ve tespitler yer almaktadır. Öncelikle hayatı hakkında bilgiler verilmiş, sonrasında da taranan kitabın söz varlığı tasnifi yapılmıştır. Kelimelerin sıklığından yola çıkarak döneme ve şairin dünya görüşüne dair çıkarımlarda bulunulmaya ve kitabın söz varlığının genel görüntüsüne ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Poetry is the oldest type of literature. It is the prominent type of writing that give priority to the meaning through literary arts. Throughout the history in every nation firstly poetry orally performed for the artistic purpose and prose entered the art field after the invention of the writing. People who writes poems or recite poems called poet. Poets are kneaded with the culture of the society in which they live. The poets vocabulary provides information about the social, religious, political, economic institutions or situations of their era as well as historical events and culture of their society. The poet owes his existence to the language of his nation. The poet glamorizes the language created by his/her people for centuries by finding new ways of reconnecting words in poems. In this way, he/she immortalizes the functioning and progress of the language and transmits it to the future generations. Vocabulary studies are important in order to look at the society through the eyes of a poet. This study includes analysis and determinations on the vocabulary of Arif Nihat Asya’s book titled “Ses ve Toprak”. First section of the study includes information about Asya’s life. Following section includes classified list of the vocabulary of the studied book. At the last section of this study, it was attempted to make inferences about the period and the world view of the poet based on the frequency of the words used in the book and also to reach an overview of the vocabulary of the book.

Keywords