BALKAN SAVAŞLARINDA SELANİK’İN “TESLİM EDİLİŞİ”

Author:

Number of pages: 97-106
Year-Number: 2018-19

Abstract

Osmanlı tarihinde kırılma noktası olan savaşlar vardır, bunlardan birisi de Balkan Savaşlarıdır. Balkan Savaşları’nın pek çok nedeni vardır:Büyük Devletlerin Balkanlardaki isyanları desteklemesi, Rusya’nın panslavıst politikası, Bulgaristan’ın ‘‘Büyük Bulgaristan’’ı gerçekleştirme hayali, Osmanlı Devleti’nin zaafı, bütün bu sebepler bir araya gelince yenilgi kaçınılmaz olmuştur. Balkan Savaşları için genellikle ‘’Balkan Bozgunu’’ ifadesi kullanılır. Genel olarak yapılan askeri ve siyasi hatalar nedeniyle Balkan Savaşları’ndan söz etmekten pek hoşlanmayız. Bu hatalardan bir tanesi de önemli bir liman şehri olan Selanik’in teslim edilmesidir. Manastır ile birlikte hürriyetin beşiği olmayı paylaşamayan Selanik yine aynı şehirle düşmana teslim olmakta yarışmıştır. Bu bildiri de Selanik’in teslim edilişinde yapılan taktik stratejik hatalar ve şehri teslim etmekte bir sakınca görmeyen Hasan Tahsin Paşa’nın tutumuele alınacak.

Keywords

Abstract

Therearewars in thehistory of theOttomanEmpirewhicharebreakingpoints, one of which is the Balkan Wars. The Balkan warshavemanyreasons: thesupport of the Great Powers in the Balkan rebellions, thePanslavismpolicy of Russia, Bulgaria’sthedream of the Great Bulgaria, theweakness of theOttomanState. Withallthesereasonsthedefeat of theOttomanEmpire is inevitable. Forthe Balkan Wars, theterm “Balkan Defeat” is used. Wedon'tliketo talk aboutthe Balkan warsbecause of themilitaryandpoliticalmistakes. One of thesemistakes is thesurrender of Thessaloniki, an important port city. TogetherwiththeMonastery, Thessaloniki, whichcould not sharethecradle of freedom, alsocompetedtosurrendertheirselvestotheenemies. Inthispaper, thetacticalstrategicmistakesmade in thesurrender of Thessalonikiandtheattitude of Hasan Tahsin Pashawho has no problem in give in thecitywill be discussed.

Keywords