ASVÂNÎ’NİN MISIR OTOMOBİL KULÜBÜ ADLI ROMANINDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

Author:

Number of pages: 458-471
Year-Number: 2018-19

Abstract

Modern Mısır edebiyatında; ülkenin içinden geçtiği sosyal ve siyasî süreçler sonunda yüzyılın gerçeklerinden ilham alarak yazmak tercihinde bulunan yazarlar, realizm tesirinde verdikleri edebî ürünlerde kimi zaman sorunu tespit ile yetinirken kimi zaman çözüm gayretinde bulunmuşlar, kurguladıkları romanlarda dönemin başat tipleriyle başat sorunsalına işaret etmişlerdir. Bu çalışma, XXI. yüzyılda yazdığı toplumcu gerçekçi romanlarla Mısır Baharı’nın mimarlarından kabul edilen Alâ el-Asvânî’nin, ülkede araç kullanımının yaygınlaşmasından sonra kurulan ‘otomobil kulübü’ bünyesinde, Mısır’ın profilini çıkardığı romanında sosyal ve siyasî eleştiri zeminini ortaya koymayı hedeflemektedir. Romanda; 1924 yılında kurulan ve yönetiminden yabancı unsurların sorumlu olduğu işletmede, korku egemenliği ile bütün haklardan yoksun bırakılan yerel çalışanların üzerinde oluşturulan baskıyla devlet ve millete telmihte bulunulur. Yönetim eleştirilirken geniş cephede birleşen siyasî faktörlerin bu egemenliği yıkmak için gösterdikleri gayret, Mısırlı okuyucuya içinde bulunduğumuz yüzyılda esin kaynağı olmuştur. Realizmin yansıtma kuramı, sosyoloji alanında araştırma yapanlara romanlar yoluyla siyasî ve sosyal zeminde toplumu değerlendirme, öncüllerini, yapı ve dinamiğini tespit ederek sevk ve kontrol edebilme fırsatı verdiği gibi, topluma da aynanın karşısında kendini görme, romanın kurgusuyla kendisini özleştirerek yeniden yapılanma fırsatı verecektir.

Keywords

Abstract

The writers who written in the modern Egyptian literature inspired by the facts of the century at the end of the social and political processes through the country, sometimes have only identified problems and sometimes they have sought solutions. Therefore, they wrote works under the influence of realism. The novels written under the influence of realism also give the opportunity to identify the social and political elements of the period in terms of sociology. This article studying the social and political situation of the Egypt after the automobile converscany in the novel of Alaa al-Aswany who also widely accepted as a major motivator of the Egyptian Spring. In the Egyptian Automobile Club novel, the writer described the political and cultural profile of Egypt from the Automobile Club which is founded in 1924 as a solution to the needs and problems arising around the automobile. This study aims to reveal the background of political and social criticism in Aswany’s novel.

Keywords