PAZARLAMA FAALİYETLERİNDE SOSYAL MEDYA: HAZIR GİYİM FİRMALARI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 359-371
Year-Number: 2018-19

Abstract

Sosyal medya, günümüz pazarlama trendleri içerisinde önemi gittikçe artan ve müşterinin şirketler karşısında konumunu güçlendiren ve dünyada yaygın kullanılan bir ortamdır. Günümüzde firmalar, tüketici ve müşteri ile iletişimlerini tek yönlü ve tek boyutlu yerine çok boyutlu ve çok kanallı kurmaktadır. Bu çok yönlü iletişim, internet teknolojisinin gelişmesi ile beraber yaygınlaşan sosyal medya uygulamaları sayesinde olmuştur. Ülkemizde kamu ve özel sektör firmalarının büyük bir kısmı sosyal medya uygulamalarını kullanmakta ve bu tüm sektörlerde yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma, hazır giyim sektöründeki firmaların pazarlama faaliyetlerinde sosyal ağları ne kadar benimsediğini, ne kadar kullandıklarını ve gelişimine ne kadar önem verdiklerini tespit edebilmek amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın verileri anket aracılığı ile toplanmış ve istatistik analizleri yapılmıştır. Pazarlama faaliyetlerinde firmaların sosyal medyaya olan bakış açıları incelenmiş ve sosyal medyanın etkisi kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır.

Keywords

Abstract

Social media is an environment that is becoming more and more important in today's marketing trends and strengthens the position of the customer against companies and is widely used in the world. Nowadays, companies are establishing multi-dimensional and multi-channel communications instead of one-way and one-dimensional communications with consumers and customers. This multidirectional communication has been possible by social media applications that have become widespread with the development of internet technology. In our country, most of the public and private sector companies use social media applications and this is becoming widespread in all sectors. This study has been prepared in order to determine how much the companies in the ready-made clothing sector adopt, use and care social networks in marketing activities. The data of the study were collected by means of survey and statistical analyzes were performed. The perspectives of companies on social media in marketing activities were examined and the impact of social media was comprehensively discussed.

Keywords