DİVANÜ LÜGAT-İT-TÜRK’E GÖRE TÜRKLERDE GİYİM KUŞAM KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Ortaçağ Tarihi
Number of pages: 533-542
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan Divan-ü Lügat-it-Türk adlı eserin 1068-1072 yılları arasında yazıldığı bilinmektedir. Eser Türklerin İslamiyet’i henüz yeni kabul ettikleri bir dönemi ve o dönemin kültürel etkilerinin görülmeye başlandığı bir süreci ihtiva etmektedir. Kaşgarlı Mahmut birçok Türk Boylarını, şehir ve köylerini gezerek birçok not derledikten sonra eserini kaleme almıştır. Eserde Türk giyim kuşamıyla ilgili bu denli çok kelimenin yer alması, Türk kültüründeki birikimin ve giyim kuşam kültürünün ulaştığı seviyeyi göstermektedir. Divan’da geçen kelimeler; kumaş dokumalar ve kıyafetler şeklinde ana başlıklar ve bu başlıkların altında yer alan alt başlıklar halinde incelenmiştir. Kumaş dokumalar; iplik ve kumaş elde etmek için kullanılan aletlerle ilgili kelimeler, ip yapımında kullanılan hammaddeler, ip ve iplik çeşitleri, kumaş türleri, şeklinde yer alırken, kıyafetler; kadın kıyafetleri ve süs eşyaları, erkeklerin kılık kıyafetleri, savaşlarda kullanılan elbise ve malzemeler, kıyafetlerle ilgili genel kelimeler, şeklinde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

It is knowthat Divan ü Lügat-it- Türk writtenby Kaşgarlı Madmutwaswrittenbetween 1068 and 1027. WorkTurkish’ ıslam has a newera of acceptanceand a periodınwhich the culturalinfluences of thaterahevebeguntoappear. Kaşgarlı Mahmud has manyTurkictribesand his peasants, he collected his workafter he had collected a lot of notes. The factthatsuchalot of wordsrelatedtoTurkishclothing is found in the workindicates the levelreachedby the accumulatin of Turkishcultureand the culture of clothing. The words in the Divanwereexamined in the form of fabrictextilesandclothing as main headingsandsubheadingsundertheseheadings. Wovenfabrics, yarnsandfabricsused in the production ofrawmeterialsused in theproduction of rope, yarnandyarnvarieties, fabrictype, while in the form of clothes, women’sscarvesandornaments, men’sdress, clothingandmaterialsused in wars, related general terms.

Keywords