SUÛDİ ARABİSTAN HADÎS ÖĞRETİM KURUMLARI

Author:

Number of pages: 231-243
Year-Number: 2018-19

Abstract

Modern dönemde Suudi Arabistan, islami ilimlerin yanı sıra özellikle Hadîs alanında ciddi sayılabilecek çalışmalarla tanınmıştır. Hadîs âlimleri ve araştırmacılar devletin de katkılarıyla Hadîs öğretimi, Hadîs literatürünün neşri gibi önemli faaliyetler içerisine girmişlerdir. Bunun yanı sıra el-Elbânî örneğinde görüldüğü üzere Hadîs değerlendirme kriterlerinde de klasik anlayıştan farklı anlayışlar ortaya koyan alimler dikkat çekicidir. Bu durum lisansüstü çalışmalarda da belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkede inşa edilen Dâru’l-Hadîslerin yanı sıra, Mekke, Medine ve Riyad başta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde kurulan üniversitelerinde ister Hadîs fakültesi ister Hadîs ve Sünnet bölümlerinde çok sayıda yayın ve lisansüstü çalışması yapılmıştır. Bildiğimiz kadarıyla dünya üniversiteleri içinde tek Hadîs fakültesi Medine İslam Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Suudi Arabistan’ın kurucu felsefesi olan Selefiyye’nin Hadîs ve Sünnet ile olan yakınlığından dolayı bu alanda yapılan çalışmalar hem sayı bakımından hem de nitelik bakımından diğerlerinden farklılık arz etmektedir. Biz de bu çalışmamızda bu ülkede bulunan Hadîs öğretim kurumlarının genel bir değerlendirmesini ele aldık.

Keywords

Abstract

In the modern period, Saudi Arabia is known for its serious studies, especially in the field of Hadith. Hadith scholars and researchers have been involved in important activities such as hadith teaching with the contributions of the state, and the publication of hadith literature. In addition to this, as seen in al-Elbânî example, in the evaluation criteria of Hadith, scholars who draw different understandings from the classical understanding are remarkable. This is also evident in graduate studies. The Dâru’l-Hadîs has been put together in Saudi Arabia, in Mecca, Medina, Riyadh and other cities of the country. Additionally, the universities established in the Hadith faculty or Hadith and Circumcision departments have been published many studies and graduate studies. As far as we know, the only Hadith faculty among all universities was established within the Islamic University of Medina. Due to its close relationship with Hadith and Sunnah, the founding philosophy of Saudi Arabia, Salafiyya's work in this area differs from the others in terms of both number and quality. In this study, we discussed a general evaluation of Hadith teaching institutions in this country.

Keywords