ŞİÂ’DA BEDÂ ANLAYIŞI

Author:

Number of pages: 304-312
Year-Number: 2018-19

Abstract

Bu makalede Şiâ mezhebinin bedâ anlayışını genel hatlarıyla tespit etmeye çalıştık. Bedâ, Şiâ mezhebine has bir inanç olup dayandığı konu imamettir. Özellikle imamların nass ile tayin edilme inancı ve onların masum oluşları hakkındaki görüşlerini savunma anlamında böyle bir inanç geliştirdiği konusunda güçlü kanıtlar mevcuttur. Ayrıca Şiâ’nın konuyu savunma bağlamında sünnî kaynaklara da başvurmaları onların bedâ anlayışını genele şamil etme gayretlerinden kaynaklandığı görülmektedir. Şiâ’daki bedâ anlayışına Sünnî kelamcılar katılmamaktadır.

Keywords

Abstract

In this article, we tried to determine the understanding Bedâ of the Shi'ah. It is seen that the understanding of bedâ was a belief in the Shi'a sect. In particular, there is strong evidence that the imams have developed such a belief in defending their belief in nass and their belief in their innocence. In addition, in the context of the defense of the subject of the Shi'a Sunni sources to apply their understanding it is due to the efforts of the public to produce goods. The Sunni doctrines do not participate in the concept of Shi’a.

Keywords