MEHMET GÖKOĞLU ESERLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 396-408
Year-Number: 2019-20

Abstract

İletişim iki ya da daha fazla kişi arasındaki duygu ve düşünce iletimi yoluyla gerçekleşen bir süreçtir. Bilindiği gibi insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik, kendini ifade edebilme yeteneğidir. Kişinin kendini ifade edebilmesi yani düşüncelerini karşısındakine aktarabilmesi de eğitim ve kültürle olmaktadır. Burada devreye sanatta girmektedir. Bir iletişim aracı olarak sanat, insanoğlunun kendini ifade edebilmesinde, içsel düşüncelerini aktarabilmesinde önemli bir rolü üstlenmiştir. Bir iletişimde olması gereken bütün göstergeler, işaretler, semboller, sesler, beden hareketleri vb. leri. Sanatın en temel elemanları arasında kullanılmaktadır. Ayrıca bir iletişim aracı olarak sanat, hem işitsel hem de görsel olarak karşımızdakine anlatmak istediğimiz her şeyi anlatmamızda bize yardımcı olmaktadır. Bu anlamda günümüz sanatçıları da kendi toplumlarındaki insanlarla bir iletişim içerisindedir Makalemize konu olan Mehmet GÖKOĞLU ’da kendini ifade ederken bu iletişim araçlarıyla pek çok mesajı da bizlere vermektedir. Bu çalışmamızda sanatçı Gökoğlu’nun sekiz eserini analiz edip yorumlamaya çalışacağız.

Keywords

Abstract

Communication is a process which substantiates between two or more people by means of transmission of emotion and thought. As is known, ability of self-expression is the most important feature that distinguishes human being from other creatures. Self expression, that is to say conveyance of ideas to someone, happens thanks to education and culture. At this point, art comes into play. Art as a communication instrument plays an important part in self expression of mankind, transferring of interior opinions. Indicators, markers, symbols, sounds, body movements, etc. that must be in a communication is used among basis elements of art. Furthermore, art as a communication instrument, assists to tell everything that we want to express either aural or visual. In this sense today's artists are in communication with people from their own society. Mehmet Gökoğlu, who is mentioned in this article, gives messages with this communication instruments while he was expressing oneself. In this studying, we will analyze and try to interpret eight work of artist Gökoğlu.

Keywords