AZERBAYCAN DEMOKRATİK CUMHURİYETİNİN İLAN OLUNDUĞU GÜNE KADARKİ TARİHE BAKIŞ

Author:

Number of pages: 321-328
Year-Number: 2019-20

Abstract

1918 ci yıl 28 mayısta Azerbeycan’ın bağımsızlığını beyan eden İstiklal beyannamesi kabul edildi. Varlığının ilk günlerinden beri halk hakimiyeti ve insanların eşitliği prensiplerine dayanan Azerbeycan Halk Cumhuriyeti bütün ülke vatandaşlarına aynı haklar vererek ırk, milliyet, din, sınıf berabersizliği aradan kaldırdı. Cumhuriyet parlamentosunun bir buçuk yıllık faaliyyeti boyunca kabul etdiği kanunlar milli devletin bağımsızlığının güclendirilmesine, siyasi ve iktisadi gelişime, kültür ve eğitim alanlarında süratli irelileyişe sebep oldu. Azerbaycan halkının tarihinin şanlı sayfalarından birisi, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyetinin ve onun yasama organı olup, sadece 23 aylık ömür süren Azerbaycan’ın ilk parlamentosunun tarihidir. Bu muhteşem başarıya karşı her türlü iftiralarla Azerbaycan’ın bağımsızlığını ve özgür devlet isteğini beşiğinde boğmak amacı ile halkın hafızasından silmeğe çalışmışlardır. Yalnız 70 yıl aradan sonra Azerbaycan halkı Demokratik Cumhuriyetin gerçek amacını, örnek olacak devlet kuruluşunu oluşturan aydınlarımızın , önderlerimizin istekleri, bu yoldaki çabaları ve arzuları hakkındaki asıl hakikati öğrenmeye muvaffak olmuşlardır.

Keywords

Abstract

On May 28, 1918, the declaration of independence declared the independence of Azerbaijan was accepted. Since the early days of its existence, the Republic of Azerbaijan, based on the principles of human sovereignty and human equality, has abolished race, nationality, religion and class ties by granting the same rights to citizens of all countries. The laws adopted by the Republican Parliament for a year and a half of active action have led to the rapid expansion of the national state's independence, political and economic development, culture and education. One of the glorious pages of the history of the azerbaijanian people is the history of ADR that lived only 23 months and its legislative body-the Azerbaijani Parliament. They tried to slander the names of the people, who lead the independence of Azerbaijan, and to erase them from the memory of the nation. The Azerbaijani people knew the real aim of ADR and the reality about the wish of the founders and liders of it.

Keywords