FRANSIZCA FIIL ZAMANLARI VE ONLARIN AZERBAYCAN TÜRKCESİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Number of pages: 303-320
Year-Number: 2019-20

Abstract

Gramer yabancı dilin t?sahub etmesinde büyük deneysel önem taşır. Gramer öğretiminin amacı öğrencilere yabancı dilde düzgün konuşmayı ve okunan metni anlamayı öğretmektir. Her dilin kendine has gramer sistemi vardır. Bu sistemde diller bir birinden ayrılır. Bilindiği gibi zaman kategorisi bir dilin öğreniminde başlıca önem almaktadır. Bu makalede Fransızcanın ve Azerbaycan Türkcesinin fiil zamanları arasındakı fark gösterilmektedir. Bu iki dildeki şimdiki, gelecek ve geçmiş zamanlar ve bu zamanların oluşumundakı ve kullanımındakı benzerlik ve farklar karşılaştırılmaktadır. Şübhesiz ki, bunlar arasında fark daha fazladır. Zamanların oluşumundakı farkı göstermek için her iki dilin fiillerinin çekimlerine ait örnekler de verilmektedir. Zamanların kullanımına ilişkin fark ise tercüman edilmiş cümleler vasıtasıyala gösterilmiştir. Her iki dilde zamanların kullanımındakı benzerliğı ğöstermek için Azerbaycan ve Fransız edebi eserlerinden alınmış cümleler kullanılmaktadır. Her bir zamanı karşılaştırırken Azerbaycanlı öyrencilerin rast geltikleri zorluklara değinilmiştir. Fransızcadakı 3.grup fiillerin şimdiki zamanda çekiminin, geçmiş zamanda ise yüklemin öznenin cinsiyyetine ve çoğulluğuna göre uyuşması (özellikle de être fiili ile çekimlenen fiiller) ve birleşik zamanların anlaşılmasının Azeri öğrenciler için zor olduğundan bahsedilmiştir. Görünen odur ki, Fransızca Azerbaycan Trkcesine kıyasla gelişmiş bir zaman sistemine sahiptir. Hem fiil zamanları öyrenilirken, hem de tercüman derslerinde Fransızcadakı zamanların Azerbaycan Türkcesindeki karşılıklarının bulunması da azeri öğrenciler için zordur. Mekalede bu zorluklara çözüm aranmış ve bazıları çözüme kavuşturulmuştur.

Keywords

Abstract

Résumé La grammaire a une grande importance pratique dans l`assimilation de la langue etrangère. L`enseignement de la grammaire a pour but d`apprendre aux apprenants à parler correctement dans la langue etrangère et à comprendre un texte lu. Chaque langue a son systeme gmmaticale propre. C`est avant tout par le systeme que les langues se diffèrent entre elles. Comme nous savons la catégorie de temps prend une place importante dans l`apprentissage d`une langue. Dans cet article on a essayé de montrer la différence entre les temps du verbes français et azerbaïdjanais. On a comparé le présent, les temps futures, les temps passés des deux langues. La similarité et la différence qui existent dans leurs formations et dans leurs emplois ont été montrés. Bien sûr la différence est très grande. Pour préciser la différence de la formaion des temps , j`ai écrit les exemples consernant au conjugaisons des verbes des deux langues. Pour montrer la différence de l`emploi des temps, on a donné la traduction des phases. Pour montrer la similarité de l`emploi des temps des deux langues, je me suis adressée aux phrases tirés de la littrérature azerbaïdjanaise. En analysant la comparaison de chaque temps , j`ai touché des dificultés qui ont été rancontrés par les apprenants azeris. J’ai souligné que la conjugaison des verbes du troisième groupe, l`accord du participé passé avec le sujet du verbe en genre et en nombre, (la concordance des verbes principales conjugués à l’aide du verbe « être ») et la compréhension des temps composés (par exemple futur antérieur, passé antérieur) sont difficiles pour les élèves et les étudiants azéris. Il est évident que le français possède le système temporel bien developpé que l`azerbaïdjanais. Pendant l`apprentissage des temps ou bien pendant le cours de traduction, trouver les equivalents azerbaïdjanais des temps français créent aussi des difficutés pour les apprenants azéris. Et j`ai taché d`apporter un eclaircissement de trouver des bonnes solutions pour l`evitation des difficultés.

Keywords