KREDİ KARTLARININ AKILCI KULLANIMINDA KİŞİSEL TUTUM VE ÖZELLİKLERİN ROLÜ

Author:

Number of pages: 45-58
Year-Number: 2019-20

Abstract

Kredi kartları hayatın vazgeçilmez ödeme araçlarındandır. Bireyler ve ekonomi için kredi kartları akılcı kullanıldığında yararlı akılcı kullanılmadığında ise zararlıdır. Bu çalışmanın amacı, kredi kartlarının akılcı kullanımını etkileyen kişisel tutum ve özellikleri belirlemektir. Çalışma Tokat ili kent merkezinde, kamu kurumlarında çalışan personel sayısı ile sınırlandırılmıştır. Çalışmanın verileri yüz yüze görüşme tekniğiyle 368 kamu çalışanından derlenmiştir. Araştırmada, açımlayıcı faktör, regresyon ve varyans analizi yapılmıştır. Kredi kartlarına duyulan güven arttıkça, kredi kartları daha rasyonel kullanılmaktadır. Kredi kartsız harcama alışkanlıkları kredi kartının rasyonel kullanımını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, gelir düzeyi arttıkça kredi kartları rasyonel kullanılmamaktadır.

Keywords

Abstract

Credit cards are indispensable payment instruments in our life. Credit cards for individuals and the economy are useful when used reasonably, and harmful when not used rationally. The purpose of this study is to determine personal attitudes and characteristics that influence the rational use of credit cards. The study is limited to the number of personnel working in public institutions in the city center of Tokat province. The data of study were collected from 368 public employees by face-to-face interview technique. In the study, exploratory factor, regression and variance analysis were used. As the confidence in credit cards increases, credit cards are used more rationally. Spending habits without credit cards directly affect the rational use of credit cards. In addition, credit cards are not used rationally as income level increases.

Keywords