İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT)’NİN ÖNEMİ VE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE İŞLEVSİZLİĞİNİN NEDENLERİ

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 77-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsız devletlerin sayısının hızla artmasıyla birlikte uluslararası sorunlarda da artış yaşanmış ve bu sorunların çözümünde uluslararası örgütlerin önemi artmıştır. Bu örgütlerden biri olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Birleşmiş Milletler (BM)’den sonra en fazla üye sayısına sahip olması ve dünyanın en sorunlu alanlarında bulunan ülkeleri bünyesinde bulundurmasıyla dikkat çekmektedir. Bununla birlikte İİT sahip olduğu potansiyeli harekete geçirememekle ve kendinden bekleneni verememekle eleştirilmektedir. Bu makalede bu sorunun en önemli nedenleri üye devletlerin, (a) birbirinden çok farklı güvenlik komplekslerinde yer almaları, (b) birbirinden çok farklı siyasi ve ekonomik sisteme sahip olmaları, (c) üye devletlerin hepsinin başarısız devletler indeksinde ön sıralarda bulunmaları, (d) üye devletlerin güvenliklerini sağlamak için bölge dışı ittifaklara dayanmaları olarak sıralanmaktadır. Bu nedenlere bağlı olarak İİT gerek güvenlik sorunlarının çözümünde ve gerekse örgüt sözleşmesinde yer alan pekçok evrensel ilkeyi hayata geçirmekte başarısız olmaktadır.

Keywords

Abstract

It’s witnessed that increasing of international problems by the rapid accretion of the number of independent states after Second World War. So, intergovernmental organizations (IGO) have gained importance to facilitate cooperation about solving of both regional and international problems. The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) is one of the most important IGO because of the number of members and covering of most problematic area of the world. However, it’s criticized because of ineffectiveness and dysfunctionality in the regional disputes or conflict and resolving of the problems of its members. The main reasons for this are (a) member countries spread to the different security complexes (b) The member countries has different economic and political systems. So, there is no homogeneity between member countries, (c) All members has qualitative problems about politics and democratic values. Hence, the most of them occupy first rows in the failed states index (d) The most member prefering alliance from out of their region to ensure about their sovereignty and the national security, in related with the problems between neighbors. For these reasons, the OIC unable to solving regional problems and conflicts, and it become dysfunctional about realizing of the foundational principles of the organizational convention.

Keywords