IRVIN D.YALOM, VAROLUŞSAL PSİKOTERAPİ VE DİN

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 216-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Irvın D.Yalom, insanların karşılaştıkları psikolojik sorunlarıy(la baş etmelerini) çözmek için onları anlamanın önemine dikkat çekmiştir. Bunun içinde pozitif bir bilim olan psikoloji ile dini öğretilerin birlikte hareket etmesi gerektiğini savunmuştur. Her ne kadar kendisi din ve Tanrı konusunda ateist olduğunu söylese de insanın özünde, din ve Tanrı’ya ait bir özün olduğunu kabul etmektedir. Ona göre bu öz, sistemleştirilmiş Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlığın ifade ettiği Tanrı’dan biraz farklıdır. Yalom, insanların yaşadıkları sorunların temelinde bir takım varoluşsal kaygıların olduğunu ifade etmiştir. Bu kaygıları; ölüm, yalnızlık, hayatın anlamsızlığı ve özgürlük olarak sınıflandırmıştır. İnsanların mutluluğunun önündeki engellerde bu kaygılardan kaynaklanmaktadır. Yalom, çözüm olarak varoluşçu psikoterapi ve dinin birlikteliğini savunmuş ve kendisi de bu şekilde çözümler üretmeye çalışmıştır.

Keywords

Abstract

Yalom pointed out the importance of understanding people to solve the problems they face. For this, he advocated that psychology, which is a positive science, and religious teachings should act together. Although he claims to be atheist in religion and God, he accepts that it is an essence of man and of religion and God. To him, this essence is somewhat different from God, which is expressed by systematic Judaism, Christianity and Muslims..Yalom has expressed that there are a number of concerns on the basis of the problems people experience. These concerns; death, loneliness, meaninglessness of life and freedom.It is due to these concerns in the obstacles in front of people's happiness. Yalom has defended existentialist psychotherapy and religion as a solution and he has tried to produce solutions in this way.

Keywords