BİR ROMANCI VE SAVAŞ GAZETECİSİ OLARAK VASİLİ GROSSMAN

Author:

Year-Number: 2019-20
Number of pages: 446-453
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede, Vasili Grossman’ın yaşam öyküsü, yazarın Stalin öncesi ve sonrası tanıklıkları, 2. Dünya Savaşı’nda yaşadıkları, gözlemleri, çıkarımları, “Her Şey Geçip Gider”,“Savaşta Bir Yazar-Vasili Grossman Kızıl Ordu’yla 1941-1945” ile “Yaşam ve Yazgı” adlı eserlerinin izleğinde, hakkında yazılanlarda gözönünde bulundurularak incelenmiştir. İncelemede Robert Chandler ve Antony Beevor ile Lyuba Vinogradova’ya göre Grossman’ın gazeteci, romancı Yahudi ve savaş gazetecisi olmasının yanında abartılı bir semitizm yanlısı ve holokost ifşacısı olarakda sunulduğu görülmüştür. Ancak Vasili Grossman’ın adı geçen eserlerinde sunulanın aksine kimi yerde semitist, kimi yerde savaş karşıtı, kimi yerdede Almanlarla savaşan bir askerden farklı olmadığı görülmektedir. Dahası bir Rus insanı olarak etrafında gözlemlediği ölümler, yaşamlar, zorluklar hakkında duygulanan, aşık olan, nefret eden, suçluluk hisseden, üzülen, hiddetlenen kısaca hayatın herşeyi hakkında düşünen ve hisseden bir kişiliği vardır. Bütün bunların yanısıra onun herhalükarda “Yahudi” olduğunu unutmayan bir Grossman olarak varolduğu tarafımızca tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

In this article, Vasily Grossman's life story, author of the Stalin before and after testimony, they lived during World War II, observations, conclusions, “Everything Passes Expenses”, “The Battles A Writer Vasily Grossman the Red Army in 1941-1945” and “Life & Fate” called the theme of his works were examined keeping in mind about those articles. According to Robert Chandler and Antony Beevor and Lyuba Vinogradova, Grossman was presented as a journalist, a novelist, a Jewish journalist and a war journalist, as well as an exaggerated pro-Semitism and a Holocaust publicist. However, contrary to what Vasily Grossman presented in his works, it is seen that he is not different from a soldier who fought against Germans in some places, in some places as a semitist and in some places as a war. Moreover, as a Russian person, he observes the deaths, the lives, the difficulties, the emotions, the lovers, the hatred, the guilt, the sad, the rage, life has a personality that thinks and feels about everything. In addition to this, it was determined by us that he exists as a Grossman who forgets that he was Jewish at all.

Keywords