MODERN POLİTİK DÜŞÜNCENİN 'AHLAKSIZLIĞI'

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : SİYASET FELSEFESİ
Number of pages: 51-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Antik düşünce, hakikatın değişmezliği ve kapsayıcı özelliği nedeniyle mutlak ve başta politika olmak üzere tüm toplumsal olanları kapsayan bir ahlak anlayışı içerir. Dolayısıyla geleneksel düşüncede politikanın bizatihi kendisi ahlaki bir alan oluşturur. Modernite ise yeni bir insan ve bireyselliğin üzerine kurulu yeni bir ahlak tanımı yapmış, erdemi de, mutlak hakikatı kavramanın değil, bireysel algı ve tercihlerin üzerine kurmuştur. Sonuçta modernizm, politik düşünce bağlamında, politika ile ahlakı birbirinden ayırmıştır.

Keywords

Abstract

Antiquity (antique era) -because of invariability and inclusiveness of reality –contains absolute moral values in social areas especially in the context of politics. So in traditional thinking, politics iteself creates a moral area. But modernity describes new moral values concepts in the founding of a new human and new individuality; it also founds a virtue area as an understanding of absolute truth(reality) according to personel perceptions and preferences. In coclusion, modernism-in the context of political thinking- separate politics and moral values from eachother.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics