DİN VE İNANÇLARDA SUYUN ÖNEMİ VE MİMARİYE YANSIMASI ELHAMRA SARAYI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 59-76
Year-Number: 2019-20

Abstract

Su, neredeyse tüm inanç ve dinlerde hayatın kaynağı, kutsallığın, fiziksel ve ruhsal arınmanın temel maddesidir. Varoluşunun sırrını çözmeye, yaradanını anlamaya çalışan insan, fiziksel varlığı için de önemli olan suyun etrafında yaşam alanı kurmayı hedeflemiştir. Hayatın kaynağı olan su, birçok uygarlığın oluşumunda ve gelişiminde etkili olmuştur. Canlılara hayat verdiği gibi mimariye de hayat ve biçim veren suyu bir tasarım ögesi olarak birçok yapıda görmekteyiz. Bu makaleye, İslam düşüncesine bilim, sanat, felsefe ve medeniyet anlamında katkılar vererek günümüz Avrupa Medeniyeti’nin de düşünsel altyapısına katkıda bulunan Elhamra Saray Kompleksinin günümüze kadar ulaşabilen Nasrid Sarayları bölümü çalışma alanı olarak seçilmiştir. İslamiyetin doğuş yerinden uzak ve Hıristiyan egemenliği altında bir bölge olan İspanya- Endülüs’te bulunan ve günümüze kadar ulaşmış en muhteşem İslam mimarisi örneklerinden biri olan Elhamra Sarayı Unesco’nun Dünya Kültür Mirası listesindedir. Çalışmanın sonucunda görülmüştür ki; Saray yapıları, İslamiyet’teki dini değerlerin ve su ögesinin kutsallığının mimari yapıya etkisinin en iyi şekilde uygulandığı örneklerdendir. Makale, çalışma alanına yapılan teknik gezi ve fotoğraflama çalışmaları ile birlikte literatür araştırması ile oluşturulmuştur. Yaşamın ana kaynağı olan suyun din ve inanışların etkisinde mimari biçimlenişteki etkisinin belgelenmesi ve daha sonra bu konuda yapılacak araştırmalara ışık tutması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

In almost all religions and beliefs water is the source of life, the main element of sacredness, of circumcision and physical purification. Committed to understand its existence and its creator, humankind targeted places nearby water to set living areas. The origin of life; water, has an influence on the formation and development of many civilizations. As it gives life to all living creatures, it has the capability to give life and to direct architecture as it can be observed from the usage of water in many architectural structures as an element of design. In this paper, Nasrid palaces, which is a part of Alhambra palace complex that have survived until today, has been chosen as a study topic; these palaces contributed Islamic thoughts in the sense of science, art, philosophy and civilization, also contributed in the formation of today’s European civilizations ideational infrastructure. Alhambra palace, which takes place in UNESCO’s World Heritage list, is one of the splendid Islamic architecture survived until today, located in Spain- Andalusia under dominance of Christianity away from the birth of Islam. As a result of this study, it has been observed that; Alhambra palace is one of the structures in which the influence of Islamic values and the sanctity of water elements in architectural structures are best implemented. This article was prepared on the basis of technical and photographing visits in addition to the literature research. In this study, it is intended to document the influence of water that is the source of life on architectural.

Keywords