TANYERİ HOROZLARI ROMANINDA GÖÇ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : YENİ TÜRK EDEBİYATI
Number of pages: 60-72
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç; savaş, doğal afet, yeni iş imkânları arama gibi nedenlerle bir yerden başka bir yere geçme eylemini ifade etmektedir. Yaşar Kemal, göç etmek zorunda kalan bireylerin öznel deneyimlerine odaklanarak göçü psikolojik ve sosyolojik boyutları ile irdeleyen önemli bir yazardır. Bir Ada Hikâyesi başlıklı dörtlemede farklı etnik ve dinî kimliğe sahip insanların savaş ve göçlerden sonra imgesel bir adada yaşadıkları dramı şiirsel bir dille anlatmaktadır. Bu makalede ele alacağımız Tanyeri Horozları adlı romanda ada topluluğunun göç sırasında ve göç sonrasında yaşadıkları insan gerçekliğine odaklanarak dile getirilmektedir. Çalışmamızda ‘‘Tanyeri Horozları romanında göçu¨n karakterlerin yaşamına etkisi hangi boyutları ile aktarılmaktadır’’ sorusunun yanıtı aranmaktadır. Bireysel ve toplumsal kimlik oluşumunu etkileyen olayları yansıtırken yazarın göçmenlere karşı sergilediği hümanist tutum örneklerle ifade edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, göçu¨n ada topluluğunun bireysel ve kültürel kimlik inşasına yansımalarını tespit etmektir. Karakterlerin kendi geçmişleri ile hesaplaşma biçimlerinden yola çıkılarak romanda bireysel ve toplumsal belleğin inşası tahlil edilmektedir.

Keywords

Abstract

Migration is the act of changing one’s habitat due to wars, natural disasters or new job opportunities. Yaşar Kemal is one important writer who focuses on the individual experiences of the immigrants from both psychological and sociological points of view. In his tetralogy called Bir Ada Hikâyesi (An Island Story), he narrates the tragedy of people who come from different ethnic and religious backgrounds and live on an imaginary island after wars and migrations, in a lyrical language. The Cocks Of Dawn which is the topic of our study, expresses the human reality lived by the island people both during and after migration. This paper aims to answer the question of how the novel portrays the effect of migration on the lives of the characters. The writer’s humanist attitude when reflecting the creation of individual and social identity will be shown with examples. The purpose of this study is to observe the reflections of migration on the building of individual and cultural identity. We started from the way the characters settle accounts with their past, and examined the construction of individual and social identity in the novel.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics