TÜRKİYE’NİN II. DÜNYA SAVAŞI’NDAKİ DIŞ POLİTİKASI

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 87-105
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üst üste yaşanan kanlı savaşlar sonucu yüzbinlerce evladını şehit veren, yorgun ve yoksul düşen Türkiye Cumhuriyeti bu sefer de Avrupa’da patlak veren II. Dünya Savaşı’nın tam merkezinde kendini bulmuştur. Savaşa neden olmayan ve savaştan hiçbir çıkarı olmayan Türkiye Cumhuriyeti haklı olarak savaşın olumsuz etkilerinden kendini korumak için bu kanlı savaşa dâhil olmak istememiştir. Avrupa başta olmak üzere hızla tüm dünyaya yayılan bu kanlı savaşın tam ortasında kalıp bu savaşa dâhil olmamak başarısının gösterildiği bu süreç Türk dış politikasının büyük bir başarısıdır. İsmet İnönü ve ekibinin son derece temkinli davranarak zekice yönettiği ve uyguladığı bu politika Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük felaketlere sürüklenmesinin önüne geçerek ülke için olumlu sonuçlar doğurmuştur. Bu çalışma dış politika kavramından başlayarak, Türk dış politikası, Atatürk dönemi Türk dış politikası, II. Dünya Savaşı sırasında Türk dış politikası ve bu dönemde yaşanan önemli gelişmeler konularına odaklanarak bu konuları ele alıp Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’ndaki dış politikasına ışık tutmayı hedeflemektir.

Keywords

Abstract

In the aftermath of the bloody battles that followed each other, the Republic of Turkey, which has mourned hundreds of thousands of its martyrs became tired and poor. Another bloody battle erupted in Europe this time and Republic of Turkey found itself in the very center of World War II. Republic of Turkey which does not cause war and has no interest in war did not want to be involved in this bloody war to protect itself from the negative effects of war.Turkey, which has been in the midst of this bloody war spreading rapidly all over the world, especially in Europe, has shown its success not to be involved in this war. This process is a great success of Turkish foreign policy. İsmet Inönü and his team acted brilliantly and acted with utmost cautiousness, which led to positive results for the country by preventing the Turkish Republic from being dragged into major disasters. Starting from the concept of foreign policy, this study will examine Turkish foreign policy, Turkish foreign policy of Atatürk period, II. Focusing on Turkish foreign policy during the World War II and important developments in this period, It aims to shed light on the foreign policy of World War II.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics