MODERN ARAP EDEBİYATI’NDA ÖNE ÇIKAN TEMALAR

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : Arap Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 183-189
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

1798 yılında Napolyon’un Mısır’ı işgali ile başlayan Modern Arap Edebiyatı dönemi geçmişte işlenen temaların yanı sıra yeni sorunlar, farklı bakış açıları ve ortaya çıkan yeni durumlar karşısında doğal olarak önceki dönemlerden farklı temaları da edebi çalışmalar içine almıştır. Edebiyat, hayattan kopuk bir bilim dalı olmadığı için hayatın akışı içinde hayata dair her türlü gelişmelerden etkilenmektedir. Şair ve yazarlar bazen toplumun çektiği acıyı, bazen toplumun özlemini ve bazen de toplumun isyanını eserlerine konu etmişlerdir. 1948 felaketinden sonra birçok şair, yazar Filistin temasını şiirlerinde, romanlarında, tiyatro eserlerinde ve hikâyelerinde işlemişlerdir. Yaklaşık 70 yıllık yeni bir sorun olan Filistin meselesinin yanında insanlık tarihi boyunca edebiyatın temaları arasında hiç değişmeyen kadın teması da işlenmeye devam etmektedir. İnsanlık var oldukça, yaşam devam ettikçe edebi eserlerde temalar da değişmeye devam edecektir. Makalemize konu olan “Modern Arap Edebiyatı Döneminde Öne Çıkan Temalar” ı incelemeye çalışacağız.

Keywords

Abstract

Modern Arabic literature, which began with the invasion of Egypt by Napoleon in 1798, also included literary works in different themes from previous periods, in addition to new themes, different perspectives and emerging situations. Literature is affected by all kinds of life developments in the flow of life because it is not a branch of science. Sometimes poets and writers cover the subjects of the pain of society, sometimes the longing of society and sometimes the rebellion of society. After the 1948 catastrophe, many poets and writers worked on the Palestinian theme in their poems, novels, theater works and stories. Along with the Palestine issue, which is a new problem for almost 70 years, the theme, women, which has never changed between the themes of literature throughout human history, continues to be processed. As long as humanity exists, as long as life continues, themes will continue to change in literary works. In this study, we will try to examine "Modern Themes in Modern Arabic Literature" which is the subject of the article.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics