YEREL YÖNETİM DÜZEYİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KADINLARA YÖNELİKPOLİTİKALAR

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : YEREL YÖNETİMLER
Number of pages: 168-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplum arasında kadınlara ve erkeklere biçilen roller, etkinlikler, davranışlar ve yaklaşımlar toplumsal cinsiyet olarak ifade edilmekte ve bu bağlamda ne yazık ki ülkemizde de cinsler arası eşitsizlik devam etmekte, kadınlar her alanda kaynaklara ulaşma ve haklarını kullanma açısından erkeklere göre aşağı konumlarda yer almaktadır. Tarih boyunca kadına yönelik bu haksızlıkların engellenmesi için uluslararası ve ulusal birçok kurum, kuruluş ve örgüt tarafından çalışmalar yapılmakla birlikte, günümüzde bu konuda ciddi politikalar geliştirerek hizmet sunan en önemli kurumlar yerel yönetimler olarak öne çıkmaktadır. Bu çalışmada yerel yönetimlerin kadınlar için geliştirdiği politikalar incelenmiştir. Bu kapsamda; ilk olarak yerel yönetim kavramı açıklanmış ve yerel yönetimlerin ülkemizdeki tarihsel süreci ele alınarak günümüzün yerel yönetim türleri ortaya konmuş, müteakiben kadının dünya ve Türkiye üzerindeki konumu açıklanmıştır. Son olarak ülkemizde mevcut yerel yönetimlerce kadına yönelik yapılan hizmetler ile bu alanda geliştirilen hukuki düzenlemeler ortaya konularak çalışma tamamlanmıştır. Çalışmanın sonucunda; özellikle son dönemde kadın haklarının korunması yönünde atılan adımların ciddiyetle yürütüldüğü ve bu alanda kurumlar tarafından yürütülen politikalarda yerel yönetimlerin öne çıktığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Theroles, activities, behaivorsan dapproachesa dopted by women and man among thesociet yare eexpressed in terms of gendarandun fortunately in ourcountry gendere quality countinue sand women arein feriorto man in terms of reaching andusing theirrights. Tuhrough out history, in order topreventt hesein justic esagaints women, mostin ternationaland nationalin stituti onsand organization shave been working on thisissue. Nowadays, the mostim portantin stutions that provide services by developing serius policies in this regard standout as local governments. This study yexamin esthe policies developed by local governments for women. İn thisscope; fırst theconcept of local goverment is explanied. Then the historical process of the local governments in our country is taken in tocon sideration. Additionally types of local goverments in our country are described. One the following position of womwn in the World and Turkey. Lastly the local governments in our country have completed the work by setting up legal arrangements developed forthis are a with the services mad efor women. At the end of thestudy; especially in recent years. The step stakent to wards the protection of women sright shave been carriedout serious yand the local government shave come othe fore in politics carriedout.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics