ÇAĞDAŞ TASARIM OLGUSU İÇERİSİNDE FÜREYA KORAL’IN YERİ

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : Güzel Sanatlar
Number of pages: 73-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik sanatıyla özdeşleşmiş bir isim olan Füreya Koral, sanat hayatı boyunca soyuttan gerçek üstüne doğru ortaya koymuş olduğu pek çok eserleri ile çağdaş bir tasarımcı olarak günümüz sanatçılarına da örnek olmuş bir değerimizdir. Koral’ın seramik tasarımlarında dekorasyon amaçlı yaptığı eserler, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilmiş ilk çalışmalar olarak ta önemlidir. Gelenekselliğin ön planda tutulduğu bu tasarımlarında yer alan pano, vazo, tabak gibi günlük kullanımın araçlarını hep halk için üretmiştir. Anadolu’nun hazinelerinden olan Hitit motifleri gibi pek çok medeniyete ait olan motif ve geleneksel motifleri, geniş bir yelpaze içinde duvar panolarıyla seramik ve mimariyle de bütünleştirmiştir. Füreya Koral, daha sonraki dönemlerde ise üç boyutlu heykellere yönelerek tamamen içe dönük, simgesel tasarımlardan oluşan eserler meydana getirmiştir. Kısaca çalışlarında gelenek unsurları ön planda tutarak yaptığı eserlerinde Füreya Koral, Doğu ve Batı kültürlerini toprak veya bir kil parçasıyla bütünleştirerek seramik sanatıyla harmanlamış usta bir sanatçımızdır.

Keywords

Abstract

Füreya Koral, a name identified with ceramic art, is a contemporary artist who exemplifies contemporary artists with his works produced throughout his art life, from abstract understanding to surreal understanding. Koral's works produced for decoration are the first examples in this area in Turkey. The wall panel, vase, dish, which it has done with traditional understanding, produced its works for the public. The motifs and traditional motifs belonging to many civilizations, such as Hittite motifs, which are among the treasures of Anatolia, have been integrated in a wide array of wall panels with ceramics and architecture. Füreya Koral, in later periods, directed to three-dimensional statues, completely inward, consisting of symbolic designs created works. In short, Füreya Koral is a master artist who combines Eastern and Western cultures with ceramic art by integrating them with Earth or a clay piece in his works, keeping tradition elements in the foreground.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics