KÖY ENSTİTÜLERİNDE KÜTÜPHANENİN YERİ

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 164-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz Köy enstitüleri eğitim tarihimizin önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Enstitülerde kuruluş felsefesine uygun olarak bireyin temel ve uygulamalı bir eğitim sürecine dahil edilmesi amaçlanmıştır. Müfredatta genel kültür dersleri ile birlikte tarım ve teknik konulu derslerde yer almaktadır. Okuryazar nüfusun 1935- 1950 yılları arasında oldukça düşük olması sebebiyle Türkçe öğretimi ve okuma alışkanlığı önemli bir yere sahiptir. Her öğretmen, öğrenci için bir rol model olarak görülmüş ve öğretmenlerin bireyde okuma ve kütüphane kullanım alışkanlığı oluşturması hedeflenmiştir. Bu amaçla enstitülerin temel bileşenleri arasında kitap ve kütüphane önemli bir yer edinmiştir. Araştırmamızda Köy Enstitülerinin eğitim tarihimiz açısından önemine değinilirken, ayrıca temel bileşenleri arasında yer alan ve eğitimin bir parçası olarak görülen kütüphaneler değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Abstract Village institutes are important examples of our educational history. In accordance with the founding philosophy of the Village Institutes, it was aimed to include the individual in a basic and applied education process. In the curriculum, courses on agriculture and technical courses are given along with general culture courses. Since the illiterate population was quite low between 1935 and 1950, Turkish education and the habit of reading books had an important place. Each teacher was seen as a role model for the student and it was aimed that teachers would create a habit of reading and using library in the individual. For this purpose, books and libraries have an important place among the main components of the Village Institutes. In our study, the importance of the Village Institutes in terms of our educational history was mentioned. In addition, the libraries which were accepted as part of the education in Village Institutes were evaluated.

Keywords