MÜFİDE FERİT’İN AYDEMİR ROMANININ KAYNAKLARI

Author :  

Year-Number: 2019-21
Language : null
Konu : Yeni Türk Edebiyatı
Number of pages: 43-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Müfide Ferit'in edebiyat dünyasında "Aydemir müellifi" olarak tanınmasını sağlayan bu eseri 1918'de yayımlanır. Yayımlandığı dönemde üzerinde çok konuşulmuş ve popülerlik kazanmış olan bu roman birçok yazar tarafından gündeme getirilmiş ve o yılların siyasi ortamı içinde tartışılmıştır. Bu durumda etkili olan sebep hiç kuşkusuz Aydemir'in, dağılma sürecinin nihayetine ermiş olan Osmanlı Devleti'nin yıkıldıktan sonraki kurtuluş arayışına bir öneri olarak Turan idealini sunmasıdır. Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik çıkan Türk milletine teselli olsun diye yazılan eser, toplumun Aydemirlere en fazla ihtiyaç duyduğu, insanların en ufak bir ümit kırıntısına muhtaç oldukları bir dönemde yankılanan seda olmuştur. Müfide Ferit bu romanında eniştesi Yusuf Akçura'nın hayatını ve ideallerini hikâyesine dâhil eder. Eserin ayrıntıları incelendiğinde Yusuf Akçura'nın Üç Tarz-ı Siyaset isimli eserinin romandaki fikirleri yönlendirdiği görülür. Ayrıca Ziya Gökalp'in Türkçülük üzerine kaleme aldığı eserlerinden de esinlenmiştir. Bu çalışmada Aydemir romanının fikirsel altyapısı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

This work of Müfide Ferit which made him known as "Aydemir author" in the world of literature, was published in 1918. This novel, which has been widely spoken and gained popularity during its publication, was brought on the agenda by many writers and discussed in the political environment of those years. The reason for this is that Aydemir, without doubt, presents the Turan ideal as a suggestion to the search for salvation after the collapse of the Ottoman Empire, which had finally come to an end. Written as a consolation to the Turkish nation, which was defeated in the First World War, the work has been echoed in a period when the society needs the Aydemirs the most, when people are in need of the slightest hope. In this novel, Müfide Ferit included his brother in-law Yusuf Akçura's life and ideals in his story. When the details of the work are examined, it can be seen that Yusuf Akçura's novel “Üç Tarz-ı Siyaset” shapes the ideas in the novel. He was also inspired by Ziya Gokalp's work on Turkism. In this study, the intellectual infrastructure of the novel Aydemir will be aimed to be revealed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics