SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE ALEXANDER TEKNİĞİNİN KULLANIMI

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 25-35
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Alexander Tekniği psiko-fiziksel bir yeniden eğitim yoludur. Alışılagelen otomatik tepkileri bastırarak vücudu yanlış kullanmayı engelleyen ve daha çok güven ve rahatlık verici bir duyguyla birlikte düzgün reaksiyon kullanım yolunu ortaya çıkarmaktadır. Bu teknik Avustralyalı bir oyuncu olan Frederick Methias Alexander tarafından 1904 yılında geliştirilmiştir. Çocukluk çağında başlayan ve yoğun stresli yaşam boyunca vücudumuzda biriken istenmeyen kas gerilimi, çalgı çalmanın da gerektirdiği duruş sebebiyle, kontrol edilmediği takdirde boyun, sırt ağrıları, duruş bozuklukları gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Alexander tekniği, müzisyenlerin çalgılarını çalarken ya da şarkı söylerken fiziksel hareket gerektiren pasajlardaki performanslarının kalitesini yükseltmelerine yardımcı olduğu ve dünyada çok sayıda müzik okulunda ayrı bir ders olarak verildiği görülmektedir. Bu çalışmada; Alexander tekniğinin ses eğitimi derslerinde özellikle doğru duruş, vücut rahatlığı ve doğru nefes kullanımı üzerinde durulmuştur. Çalışma sonucunda, Alexander Tekniğinin ses eğitimi derslerinde doğru duruş, vücut rahatlığı ve doğru nefesi anlama da güçlük çeken öğrencilere anlama ve uygulama kolaylığı sağladığı ve alternatif bir sorun çözme yöntemi olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Keywords

Abstract

The Alexander technique is a psycho-physical retraining method. This technique suppresses cut-and-dried reactions and avoids incorrect usage of the body and exposes correct reaction usage with relaxing and reassuring feelings. This technique is developed by an Australian actor Frederick Methias Alexander in 1904. The isometric that starts within childhood and accumulates during stressful life, with the posture required in playing an instrument, can cause neck anc dorsal aches and posture defects unless it is controlled. Alexander technique has become a spesific lecture in many universities around the world and known for being able to help raising the quality of the performances of musicians whether playing an instrument or singing. In this study, the usage of Alexander technique in voice training lessons, specially for right posture, body relaxation and correct breathing features, is emphasized. In consequence of the study, it is seen that Alexander technique is able to help students understand correct posture, body relaxation and correct breathing and can be used as an alternative problem solving method.

Keywords