KASTAMONU YAZMA USTASI CELAL YAĞCIOĞLU

Author:

Year-Number: 2019-22
Number of pages: 87-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde bir halk sanatı olarak doğup gelişen yazmacılık sanatı, birçok meslek dalını beslemiş ve bir ticaret alanı oluşturmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, yazmacılığı Anadolu’da bir meslek dalı olarak Tokat, İstanbul gibi önemli merkezlerde yaşatmıştır. Gün geçtikçe gelişen ve kullanımı birçok alanda yaygınlaşan bir halk sanatı olan yazmacılık, farklı bölgelerde de üretilmektedir. Kastamonu ilinde yazmacılık konusunda, bilimsel araştırma ve yayınların eksikliği dikkate alınarak, Kastamonu yazmalarının özellikleri belirlenmiş ve bu alanda geleneksel olarak çalışan Kastamonulu yazma ustası Celal Yağcıoğlu ve ürünleri araştırma kapsamına alınmıştır. Türk kültürünün önemli maddi ürünlerinden olan yazmalar konusunda yapılan bu araştırma kaybolmakta olan kültürel değerlerin tanıtılması noktasında son derece önemlidir.

Keywords

Abstract

The Turkish hand print art, which is born and grown up as a traditional art in Turkey, encourage lots of profession and contitude lots of working area. The Ottoman Empire supported the hand print art as professional job in Tokat and İstanbul province in Anatolia. İn due course, grown up and developed hand print art, has been manufactured lots of province. İn Kastamonu province ,due to the lack of scientific research and publications on hand print hand is scoped of the research the charactheristics of the Kastamonu hand print art and the traditional artist of the Kastamonu hand print art who is name is Celal Yağcıoğlu and his works.That research which is the one of the most important material products of Turkish culture is very important is in introducing the cultural values that are being lost.

Keywords